Politechnika Warszawska - strona 562

Rodzaje problemów projektowych

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Rodzaje problemów projektowych: 1. Rutynowe problemy projektowania- znane procedury i algorytmy. 2. Problemy przeprojektowania: a) adaptacyjne: modyfikacja istniejącego obiektu bez zmiany działania. b) wariantowe i parametryczne: sprawdzony obiekt służy do tworzenia podobnych obiektów. 3. Probl...

Streditografia

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

STREDITOGRAFIA Ciekła żywica (epoksydowa lub akrylowa) znajduje się w pojemniku. Płyta zjeżdża w dół i zanurza się w żywicy, nast. jedzie w górę przez światło ultrafioletowe (laser małej mocy, który „biega” po powierzchni żywicy i utwardza ją), aby zostawić warstwę określonej grubości. Na koniec to...

Technika

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Waldemar Jaszczuk
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Technika- nauka o sposobach operowania materią Etapy rozwiązywania problemu technicznego: 1) Sformułowanie problemu- określenie założeń technicznych i przyjęcie podstawowych danych charakterystycznych. 2) Analiza problemu- uściślenie wcześniej przyjętych ogólnych danych i przyjęcie konstrukcyjnych....

Kinematyka ciała sztywnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Liczba stopni swobody CS - jest to liczba niezależnych współrzędnych określających położenie tego ciała. Po nałożeniu na ciało sztywne pewnych ograniczeń ruchu (więzów) zmniejszamy...

Schematy-instalacje wodociągowe 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Szczepan Kopania
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

KATEDRA INŻYNIERII SANITARNEJ I WODNEJ     WBiIŚ ATR   INSTALACJE WODOCIĄGOWE        Schematy (cz. 2)    1/5     KATEDRA INŻYNIERII SANITARNEJ I WODNEJ     WBiIŚ ATR   INSTALACJE WODOCIĄGOWE          Schematy (cz. 2)    2/5     KATEDRA INŻYNIERII SANITARNEJ I WODNEJ     WBiIŚ ATR   INSTALACJE WODOC...

Zależność przesunięcia chemicznego od struktury cząsteczki- tabela...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski
 • Spektroskopowe metody badania struktury materii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 441

Zależność przesunięcia chemicznego od struktury cząsteczki Przesunięcie chemiczne a elektroujemność Przesunięcie chemiczne w CH3X Przesunię wpływ sąsiednich atomów i grup w cząsteczce Przesunięcie chemiczne a elektroujemność σ HF CH3F ...

Detonacja - metody doświadczalne.

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Tomaszewski
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wpływ różnych efektów na parametry detonacji , wpływ średnicy ładunku, badania związane z bezpieczeństwem użytkowania materiałów wybuchowych, ekwiwalent TNT,

Uczestnicy procesu budowlanego - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 287

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kwalifikacje inwestora, inwestor zastępczy, projektant, nadzór autorski, uprawnienia projektanta, obowiązki kierownika budowy, właściciel i zarządca obiektu budowlanego....

Prawo zagospodarowania przestrzennego - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: źródła prawa zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, obligatoryjne elementy planu miejscowego, opinie o projekcie planu....