Politechnika Warszawska - strona 548

Reakcje jądrowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Reakcje jądrowe. Przykłady: rozpad uranu i synteza wodoru. Rozpad uranu: jądro uranu bombardujemy neutronem Jądro staje się niestabilne i rozpada się Powstają 2 neutrony, które powodują ...

Względność ruchu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

Względność ruchu, układy inercjalne i nieinercjalne. Transformacje Galileusza a transformacje Lorentza. Układy inercjalne - układy, które spoczywają lub poruszają się ruchem jednostajnym bez przyspieszenia; Np. pociąg, samochód w

Zachowanie się cząstki w prostokątnej studni potencjału.

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marian Kozielski
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Zachowanie się cząstki w prostokątnej studni potencjału. Elektron znajduje się w studni potencjału, gdy jest on uwięziony w pewnym obszarze przestrzeni przez pole elektryczne, na przykład elektron w atomie, który jest przyciągany siłami kulombowskimi przez dodatnio naładowane jadra. Jego energia w...

Reguły Pappusa-Guldina - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Wacław Szczewniak
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

Reguły Pappusa-Guldina I twierdzenie Pappusa-Guldina powierzchnia zakreślona przez obrót odcinka linii płaskiej około osi leżącej na płaszczyźnie tej linii i nie przecinającej jej równa jest iloczynowi długości jej przez drogę, jaką op...

Budowa organów administracji publicznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 280

Budowa organów adm. publ. 1. Organy administracji rządowej: a) centralne - organy naczelne - organy centralne b) terenowe - zespolone - niezespolone 2. Organy administracji samorządowej a) organy województwa: sejmik wojewódzki, zarząd województwa b) organy powiatu: rada, zarządzająca c) or...

Dyrektywy - cechy charakterystyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Dyrektywy - cechy charakterystyczne. Dyrektywy są skierowane do państw członkowskich i wiążą tylko te państwo, do którego jest skierowane, i tylko co do celu, jaki należy osiągnąć. Nie są wiążące w stosunku do podmiotów indywidualnych. Państwo, do którego skierowana jest dyrektywa, ma obowiązek wyda...

Funkcje administracji publicznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 588

Funkcje administracji publicznej. 1. Działalność porządkowo - reglamentacyjna (bezpieczeństwo i ograniczenie wolności, swobód; najbardziej klasyczna i najstarsza historycznie realizacja poprzez wydawanie decyzjiadministracyjnych np. pozwolenie na

Kontrola, nadzór, kierownictwo i koordynacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1995

Kontrola, nadzór, kierownictwo i koordynacja. Kontrola to badanie stanu faktycznego ze stanem postulowanym, inaczej: lustracja, rewizja, wizytacja, inspekcja. Nadzór to kontrola wraz z możliwością wiążącego wpływania na organy nadzorowane. Koor...

Organ administracji publicznej a urząd - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

Organ administracji publicznej a urząd - pojęcia oraz przykłady. Organ administracji publicznej to człowiek lub grupa ludzi, znajdujący się w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego, posiadająca uprawnienia do stosowania środków władczych, powołany w celu realizowania norm pr...

Publiczne prawa podmiotowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Publiczne prawa podmiotowe - pojęcie, charakterystyka oraz rodzaje. Publiczne prawa podmiotowe to korzyści, które należą się określonej jednostce i mogą być przez nią skutecznie realizowane, co jest poręczone przez porządek prawny. Celem jest łagodzenie nierówności podmiotów. Rodzaje: 1. o treści p...