Politechnika Warszawska - strona 544

Tramwaj - definicja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Gerard Krawczyk
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Tramwaj: - środek transportu pojemny (znana z ulic Warszawy PESA 120N posiada 250 miejsc) i nie emitujący zanieczyszczeń - najczęściej prowadzony po wydzielonym torowisku, dlatego niepodatny na zatłoczenie pomiędzy skrzyżowaniami - prędkość ...

Definicja dekodera - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 525

Co to jest dekoder i co znaczy, że dekoder jest pełny. Dekoderem nazywamy układ cyfrowy mający n wejść oraz k wyjść, przy czym k  2n. Na wejściu dekodera podajemy zakodowany numer wyjścia, na którym ma się pojawić wyróżniony sygnał (0 lub...

Wykład - system funkcjonalnie pełny

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1309

Co to jest system funkcjonalnie pełny i które funkcje z pośród 2 zmiennych samodzielnie tworzą system Zbiór operacji takich, że każda funkcja logiczna może być przedstawiona przy pomocy argumentów stałych 0 i 1 oraz tych operacji nazywamy systemem funkcjonalnie pełnym (SFP) Funkcje logiczne sumy, ...

Ćwiczenia - technika cyfrowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

Sprawdź czy w funkcji (iloczyn) może wystąpić hazard i usunąć jeśli występuje W jaki sposób dokonuję się specyfikacji układów kombinacyjnych. Opisać metody przejść z postaci skróconej do postaci kanonicznej  Opisać i porównać metody minimalizacji funkcji logicznych Sprawdzić, czy w ukł. realizuj...

Etapy kodowania automatów asynchronicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 896

Etapy kodowania automatów asynchronicznych z zastosowaniem rachunku podziałów - Wypisać podziały wewnętrzne i spośród nich albo podziałów prawidłowych większych od wewnętrznych wyznaczyć podziały do kodowania - Z wypisanych podziałów utworzyć rodziny końcowe - Spośród rodzin końcowych wyznaczyć ro...

Obciążalność bramki NAND TTL - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Piotr Kawalec
 • Technika cyfrowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

Obciążalność bramki NAND TTL, to z definicji maksymalna ilość innych bramek, jaką można podłączyć na wyjściu tej jednej, aby stan logiczny na jej wyjściu nie zmienił się. Układ kombinacyjny jest układem przełączającym (automatem cyfrowym) służącym do przetwarzania sygnałów dwuwartościowych. Sygnały...

Połączenie zgrzewane - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735

POŁACZENIA ZGRZEWANE To polaczenie metali powstale przez podgrzewanie miejsc styku zlacza do stanu ciastowego i silny docisk. Polaczenie uzyskuje się dzieki powstaniu wspolnych ziaren metali w obszarze styku. Rodzaje:zalezynie od źródła dostarczane...

Opracowanie - definicja mocy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niedziela
 • Elektrotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Podaj wzór na moc czynną P, bierną Q i pozorna S jako funkcję napięcia przewodowego Up oraz prądu przewodowego Ip pobieraną przez odbiornik trójfazowy symetryczny gwiazdowy. Narysuj układ...

Wykład - polarografia zmiennoprądowa prostokątna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 252

PROTOKÓŁ Z CHEMII FIZYCZNEJ Badanie jonów kompleksowych metodą polarografii zmiennoprądowej prostokątnej Skład zespołu prowadzącego doświadczenie: ŁUKASZ GUŁAJSKI RAFAŁ SZCZYPIŃSKI WOJCIECH REUTT Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozda...

Zastosowanie pomiarów momentów dipolowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Łukasz Gułajski Wtorek Rafał Szczypiński 13.15 - 19.00 Zastosowanie pomiarów momentów dipolowych w badaniach struktury związków chemicznych. Temperatura:25oC Rozpuszczalnik:cykloheksan L.p Data Wykonawcy Substancja badana 1. 1-Bromo-3-trifluorometylenobenzen 2. 1,1,1-Trichloroetan 3. 1...