Politechnika Warszawska - strona 537

Wymiary magazynu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roland Jachimowski
 • Technologia prac ładunkowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Wymiary magazynu: Związku z długością regałów równą 111 metrów przyjmuję, że cały magazyn będzie miał wymiary: Długość 150 m Szerokość 44,9 m Dodatkowa przestrzeń przeznaczona jest na manewry wykonywane przez wózki przewożące ładunek z wagonów na regały i z regałów na

Parametry oceny intensywności użytkowania wagonów towarowych - omówien...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

Parametry oceny intensywności użytkowania wagonów towarowych. Przebieg wagonu - przemieszczenie n wagonów na drodze l [wagkm] - ilość wag1*droga1 + ilość wag2*droga2+… Kurs wagonu K - droga jaką przebywa wagon w pełnym cyklu, tj. od miejsca naładunku do miejsca kolejnego naładunku. Średnia eksplo...

Terminale obsługujące przewozy intermodalne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Kita
 • Technologia towarowych przewozów kolejowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

Terminale obsługujące przewozy intermodalne: Pierwsze terminale powstały w dużych ośrodkach miejsko-przemysłowych oraz portach morskich. Układ torowy terminali kontenerowych kolejowo-samochodowych składa się z torów: przyjazdowo-odja...

Kazus - zakaz reformationis - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Przykład Stan faktyczny Starosta wydał na rzecz pana A decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego na budowę budynku jednorodzinnego i odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę garażu wolnostojącego. Pan A złożył odwołanie od tej decyzji żądając jej uchylenie w części dot. garażu wolno...

Ekonomika transportu - cele ET - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1785

GŁÓWNYM CELEM ET-jest poszukiwanie przy zastosowaniu metod naukowych efektywności działań. PRZEDMIOTEM ET- jest całokształt zagadnień natury tech., ekonomicznej, finansowej, prawnej organizacyjnej, technologicznej związanej z funkcjonowanie...

Marketing usług transportowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Marketing usług transportowych - musi wytworzyć się rynek nabywcy (konsumenta). Jeśli podaż popyt to rynek jest rynkiem konsumenta Jeśli podaż...

Negatywne skutki działania transportu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

NEGATYWNE SKUTKI DZIALANIA TR określa się w znacznej części jako koszty społeczne transp. Są to koszty (skutki) związane z budową i utrzymaniem infrastruktury transportu: zajętość terenu - uniemożliwienie wykorzystania tych gruntów pod inny rodzaj działalności gospodarczej zjawisko

Rynek - pojęcie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Rynek - pojęcia podstawowe Rynek - zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu między kupującym i sprzedającym w procesie wymiany dóbr i usług. To wzajemna gra popytu i podaży każdorazowo przesądzająca o ilości wytwarzanych dóbr i cenie, po jakiej są sprzedawane. Rzadkość dóbr - podstawowa cec...

Udział państw w PKB Unii i transportu kolejowego - omówienie testu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 196

1) Udział państw starej piętnastki (UE-15) w całkowitym PKB Unii (UE-27) wynosi ok.: 30%, 75%, 80%, 95%. 2) Udział transportu kolejowego w lądowym transporcie ładunków UE-27 (liczony wg tkm) wynosi: ok. 10%, ok. 16%, ok. 22%, ok. 35%. ...

Udział transportu w gospodarce narodowej

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

UDZIAŁ TR W FUNKCJONOWANIU GOSP NARODOWEJ Wyróżniamy 4 fazy cyklu: PRODUKCJA - wytwarzanie dóbr materialnych i usług produkcyjnych. Posiadają one określoną wartość użytkową. Przeznaczone do wymiany więc są towarami. PODZIAŁ - dokonywanie podziału wytworzonych dóbr pomiędzy różne podmioty w zależn...