Politechnika Warszawska - strona 533

Warunki bezpieczeństwa podczas badania alternatora

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Warunki bezpieczeństwa podczas badania alternatora: 1. Wyjścia z alternatora nie mogą być zamienione w stosunku do biegunów akumulatora 2. Niedopuszczalna jest praca alternatora z odłączonymi od zacisku przewodami odbiorników, zwłaszcza z odłącz...

Wymagania względem świateł pojazdu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Wymagania względem świateł pojazdu: 1. Światła drogowe powinny oświetlać drogę na odległość co najmniej 100 m przed pojazdem, 2. Światła mijania powinny mieć zasięg co najmniej 40m i nie powodować oślepienia pojazdów jadących z naprzeciwka....

Zdefiniuj pojęcie funkcji widmowej gęstości mocy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Grzegorz Dobrzyński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1337

Zdefiniuj pojęcie funkcji widmowej gęstości mocy, narysuj jej przebiegi dla typowych znanych ci sygnałów (szum biały, sinusoida, przebieg mechaniczny, przebieg dolnopasmowy). Widmowa gęstość mocy [G(f)] - jedna z funkcji charakteryzuj...

Nieuporządkowany strumień konfliktowy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Paweł Chrobot
 • Procesy ruchu drogowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Nieuporządkowany strumień konfliktowy zapisujemy w formie pary liczb numery strumieni konfliktowych .Para strumieni konfliktowych to taki dwuelementowy podzbiór {i,j} zbioru n strumieni danego skrzyżowania, że trajektorie „i” i „j” wyznaczają punkt kolizji. Aby obliczyć te nieuporządkowane pary, two...

Średnim kosztem przejęcia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Stosunek kij(xij) nazywamy średnim kosztem przejścia jednostki potoku ruchu łukiem przy obciążeniu tego łuku potokiem xij. cij=kij(xij)/xij Pochodną kij(xij) względem xij nazywamy krańcowym kosztem przejścia jednostki potoku ruchu łukiem przy obciążeniu tego łuku potokiem xij. mij=dkij(xij)/dxij ....

Definicja relacji przewozu w języku modelowania ST

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Definicja relacji przewozu w języku modelowania ST Relacją przewozu nazywamy parę (a,b) w której pierwszy element nazywamy początkiem relacji a drugi element końcem przewozu :a∈ A, b∈B. Relacja przewozu opisuje związek miedzy parą węzłów sieci a potokiem ruchu płynącym miedzy nimi. E c AxB = {(a,b)...

Modelowanie procesów transportowych - pytania 2

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Kolo 2 gr. 2 1) Wymień kryteria stosowane w modelach rozłożenia potoku ruchu - napisz wzory: 2) Wymień kryteria stosowane w modelach rozłożenia potoku ruchu Stackelberg'a - napisz wzory: 3) Wymień rodzaje agregacji usług transportowych oraz podaj ich miary 4) Przyjmując, że wielkość kosztów (nak...

Rozłożenie potoku ruchu w sensie Stackelberger

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Rozłożenie potoku ruchu w sensie Stackelberger'a oznacza (jest tożsame z rozłoż. potoku ruchu): System składa się z podsystemów Każdy z podsystemów maksymalizuje swoją korzyść. Jeden z podsystemów jest wyróżniony (lider) co oznacza, że: - lider podejmuje decyzje jako pierwszy. - lider zna funkc...

Rozłożenie potoku ruchu w sieci transportowej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

Rozłożenie potoku ruchu w sieci transportowej :-rozłożenie dopuszczalne tzn spełniające • warunki realizacji znp • ograniczenia sieci transp -rozłożenie optymalne tzn spełniające • warunki i ograniczenia znp • minimalizujące koszt realizacji znp. Dla każdego znp istnieje rozwiązanie dopuszczalne ...

Systemem transportowym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Systemem transportowym nazywamy system którego celem działania jest transport (przemieszczanie , przewóz) ludzi i ładunków. W systemie transp wyróżniamy następujące elementy : - elementy infrastruktury jako zbiór I przy czym I={I1,I2In} I1-zbiór d...