Politechnika Warszawska - strona 532

Infrastruktura transportu drogowego - test 35

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Kąt zwrotu trasy jest mierzony: a) między załomami profilu b) między prostymi w punktach zmiany kierunku jazdy c) między trasą a kierunkiem północ - południe d) między trasą a kierunkiem wschód - zachód e) nie ma takiego kąta Załomy profilu wymagają: wyokrąglenia łukami pionowymi b) stosowanie ...

W Unii Europejskiej dopuszcza si_ę obciążenie na pojedynczą oś

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

W Unii Europejskiej dopuszcza się obciążenie na pojedynczą oś (tj. oddaloną od osi sąsiedniej o mniej niż 1 m) równe 145 kN. W Polsce dopuszcza się dotychczas jedynie na autostradach, natomiast na drogach krajowych 100 kN i na pozostałych 80 ...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

Pytanie 1 Rodzaje obiektów logistycznych podział ze względu na funkcje. Obiekty logistyczne ze względu na pełnioną funkcję dzielimy na: Magazyny (przemysłowe, dystrybucyjne, handlowe, inne); Firmy handlowe (z własną dystrybucją - bazy magazynowe); Centra logistyczne (międzynarodowe, krajowe, re...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 12 i 13

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Pytanie 12. Optymalizacja obiektu magazynowego Zmienne niezależne - szerokości korytarzy międzyregałowych wynikających z zastosowanych wózków. Kryteria dla oceny: Miernik statyczny: nakłady na jedno miejsce paletowe, Miernik dynamiczny: koszt przejścia jłp przez magazyn - miernik weryfikujący ef...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - ćw.4

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Ćwiczenie 4. Struktury niezawodnościowe „k z n” Układ zasilający składa się z 3 generatorów. Każdy z generatorów jest napędzany przez 2 niezależne silniki. Generator działa poprawnie gdy działa choć jeden jego silnik napędowy. Do sprawnego zasilania wystarczy gdy 2 generatory są sprawne. Czasy popr...

Parametry geometrii kół

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 322

parametry geometrii kół kąt nierównoległości osi kół, kąt przesunięcia osi kół, kontrolny kąt skrętu kół, maksymalny kąt skrętu nieśladowość kół, oś geometryczna jazdy, oś symetrii samochodu, przestawienie koła, przestawienie osi, przesunięci osi,

Przegub Tracta

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2128

Przegub Tracta Przegub Tracta jest przegubem, w którym warunek równobieżności wałów spełniono przez zastosowanie zupełnie innego rozwiązania konstrukcyjnego niż w omawianych dotychczas przegubach kulowych. Składa się on z płaskich widełek połączon...

Przeguby Birfielda

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1372

Przeguby Birfielda Przeguby Birfielda stanowią udoskonaloną wersję przegubu Rzeppa (modernizacja przekroju poprzecznego prowadnic kul z kołowego na eliptyczny). Ich zaletą jest takie ukształtowanie bieżni prowadnic, przy którym zbędne jest stos...

System według potrzeb

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

System według potrzeb - cechy systemu polega na ujawnianiu i usuwaniu powstałych zużyć naprawa jest wykonywana dopiero wtedy, kiedy stan techniczny pojazdów lub ich zespołów tego wymaga, wymaga ciągłej obserwacji stanu technicznego pojazdów, zakres wykonywanych czynności naprawczych w tym przypa...

Tarcie graniczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

tarcie graniczne Tarcie graniczne występuje wtedy, gdy powierzchnie trące są pokryte środkami smarnymi zawierającymi substancje powierzchniowo czynne, które tworzą na powierzchniach elementów warstwy graniczne wyjątkowo odporne na duże naciski i trwale z nimi połączone. Zapobiega to powstawaniu