Politechnika Warszawska - strona 531

Badanie cech geometrycznych nawierzchni

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Badanie cech geometrycznych nawierzchni Obecnie powszechnie na całym świecie stosuje się do pomiarów cech geometrycznych drogi urządzenia oparte na wykorzystaniu laser ów zwane profilografami laserowymi. Profilograf laserowy jest urządzeniem umożliwiającym dokonywanie pomiarów podstawowych paramet...

Generowanie i przekazywanie drgań z jezdni oraz przejmowanie ich przez...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Generowanie i przekazywanie drgań z jezdni oraz przejmowanie ich przez obiekt je odbierający Drgania jezdni, otoczenia i sąsiednich obiektów w czasie ruchu pojazdów wzbudzane są wskutek zmian sił kontaktowych między kołami pojazdu i powierzchnią j...

Oceny oddziaływania dróg na środowisko

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Oceny oddziaływania dróg na środowisko Do wykonania oceny potrzebne są dane o: rozwiązaniu projektowym drogi, wraz z rozwiązaniami wariantów obejmującymi korytarz potencjalnych oddziaływań drogi, użytkowaniu terenu, w tym dane o sieci drogowej powiązanej z drogą projektowaną, ruchu drogowym istnie...

Ochrona bierna przed zanieeniem polega na ustawieniu zas_on przeciw_ni...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Ochrona bierna przed zaśnieżeniem polega na ustawieniu zasłon przeciwśnieżnych (trwałych lub sezonowych) przede wszystkim wzdłuż odcinków o intensywnym ruchu. Zabiegi utrzymaniowe nawierzchni betonowych: - uzupełnienie wyłuszczeń i małych wykruszeń za pomocą żywic epoksydowych, -

Oddziaływanie dróg i ruchu drogowego na otoczenie w zakresie hałasu dr...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Oddziaływanie dróg i ruchu drogowego na otoczenie w zakresie hałasu drogowego Hałas drogowy jest niepożądanym zjawiskiem wywołanym przez ruch drogowy, powodującym niekorzystne oddziaływania na ludzi i środowisko. Za hałas uważa się drgania rozprzestrzeniające się w powietrzu w postaci fal akustycz...

Recykling - Odpady

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Recykling Jest jednym z najważniejszych problemów ekologiczno-materiałowych jakie obecnie napotyka przemysł samochodowy. Recykling to dziedzina obejmująca techniczne, technologiczne i organizacyjne działanie, mające na celu maksymalne odzyskani...

Rodzaje napraw

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

Rodzaje napraw Bieżące utrzymanie: - usuwania śniegu z poboczy i rowów - usuwanie zamulenia rowów i wylotów sączków udrażniając istniejący system odwodnienia - usuwanie błota z jezdni, profilo...

Skażenie środowiska płynami eksploatacyjnymi

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Skażenie środowiska płynami eksploatacyjnymi W procesach wydobycia i przeróbki ropy oraz użytkowania produktów naftowych ich straty mogą sięgać 3% wydobycia. Tak więc ok. 100 mln ton węglowodorów w różnej postaci przenika do środowiska...

Sztuczne drogi wodne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Sztuczne drogi wodne Kanały służące do żeglugi nie posiadają zwykle spadku zwierciadła wody. Spadki te pokonywane są za pomocą śluz komorowych lub pochylni. Porty śródlądowe Tabor zatrudniony na drogach wodnych wymaga bezpiecznych miejsc pos...

Infrastruktura transportu drogowego - test 29

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

Ulice dojazdowe w mieście służą do: a) powiązania odległych rejonów miasta b) obsługi zespołu osiedli c) połączenia miasta z lotniskiem d) obsługi zespołu budynków e) połączenia 2 różnych dzielnic miasta W jakich jednostkach określa się pochylenie