Politechnika Warszawska - strona 529

Statki powietrzne w stanie zagrożenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Statki powietrzne w stanie zagrożenia Obowiązek udzielenia pomocy oraz nadanie pierwszeństwa przed innymi statkami powietrznymi, uwzględniając występujące okoliczności. Dla zawiadomienia o stanie zagrożenia SP może użyć transpondera SSR ...

Strefa czasowo zarezerwowana TEMPORARY RESERVED AREA

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Strefa czasowo zarezerwowana TEMPORARY RESERVED AREA - TRA przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi P...

Tower

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Tower Pierwsza służba, z którą nawiązuje kontakt pilot samolotu odlatującego, jest służba kontroli lotniska, tzw. "Wieża" (TWR). Od niej pilot otrzymuje zezwolenie na wykonanie lotu, na uruchomienie silników, kołowanie do startu. Po st...

Tworzenie warunków wewnętrznych sprzyjających rozwojowi polskiego lotn...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Tworzenie warunków wewnętrznych sprzyjających rozwojowi polskiego lotnictwa cywilnego: •Tworzenie warunków mających na celu zwiększenie mobilności społeczeństwa polskiego w zakresie wykorzystywania środków oraz infrastruktury lotnictwa cywilnego...

Zapewnienie najwyższego poziomu ochrony lotnictwa cywilnego przed akta...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

Zapewnienie najwyższego poziomu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji poprzez: •Wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, Krajowego Programu Kontroli Jakości oraz Krajowego Pr...

Jakie decyzje podejmowane są w warstwie wewnętrznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 350

Jakie decyzje podejmowane są w warstwie wewnętrznej a jakie w warstwie zewnętrznej Systemu Zarządzania Transportem Publicznym Wewnętrzna warstwa: Działania dyspozytorskie takie jak: przetrzymywanie pojazdów na przystankach wprowadzenie pojazdów rezerwowych do ruchu omijanie przystanków zawraca...

Jakie są podstawowe przesłanki tworzenia systemów zarządzania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Jakie są podstawowe przesłanki tworzenia systemów zarządzania i co jest podstawowym celem ich działania Przesłanki tworzenia systemów zarządzania: Sytuacja w ruchu drogowym: Niska atrakcyjność transportu publicznego Nadmierne zatłoczenie dr...

Jakie są priorytetowe obszary wdrażania ITS

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

Jakie są priorytetowe obszary wdrażania ITS według dyrektywy 2010/40/UE. Optymalne wykorzystanie danych dotyczących dróg, ruchu drogowego i podróży. Ciągłość usług ITS w zakresie zarządzania ruchem drogowym i transportem towarowym w eu...

Wymień podstawowe cele działania i zadania dla tych celów determinuj_c...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Wymień podstawowe cele działania i zadania dla tych celów determinujące budowę Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym Podstawowe cele działania: Unikanie zbędnych podróży Rozgęszczenie ruchu, którego uniknąć się nie da, Zmniejszanie uciążliwości ruchu dla środowiska Zadania dla realizacji celów: ...

Kryteria segregacji ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Kryteria segregacji ruchu. Segregacja ruchu dokonywana jest zazwyczaj ze względu na: rodzaj nawierzchni i połączenia pojazd-droga (tor kolei żelaznej, tor kolei magnetycznej, tor kolei linowej, tor kolei linowo- terenowej, jezdnia drogi, droga wo...