Politechnika Warszawska - strona 528

Wykład - sposoby kontroli niezajętości odcinków torowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Przedstaw sposoby kontroli niezajętości odcinków torowych (zwrotnicowych). Kontrola zajętości torów i rozjazdów może być dokonywana: - przez personel, - przez urządzenia automatyczne. Kontrola zajętości torów punktowa, ciągła. Szyny działają jako odizolowane przewody, które zwiera

Wykład - podstawowe funkcje blokady stacyjnej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Krzysztof Włodzimierz Grochowski
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Wymień podstawowe funkcje blokady stacyjnej. Blokada stacyjna: uzależnia sygnały zezwalające na jazdę na semaforach nastawianych z nastawni wykonawczej od otrzymaniu nakazu z nastawni dysponującej, uzależnia sygnały zezwalające na jazdę na semafo...

Dokładność regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

Dokładność regulacji to wielkość różnicy między sygnałem wartości zadanej yo(t) a sygnałem wyjściowym y(t). W praktyce dąży się do uzyskania tzw. dokładności wystarczającej lub określa się dopuszczalną bezwzględną wartość uchybu dynamiczneg...

Element inercyjny - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

Element inercyjny (pierwszego rzędu) Równanie: , gdzie: T - stała czasowa, k - współczynnik proporcjonalności, Transmitancja operatorowa: , Wartości własne: , Charakterysty...

Model matematyczny układu dynamicznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

Model matematyczny układu dynamicznego W praktyce inżynierskiej występują dwa typy problemów: Zbadanie obiektu automatyki - poznanie obiektu: własności statyczne i własności dynamiczne. Wykonanie projektu obiektu automatyki lub udoskonalenie obiektu istniejącego. Rozwiązanie problemów A i B sprowad...

Co to jest strefa kontrolowana lotniska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Co to jest strefa kontrolowana lotniska? Strefy kontrolowane lotnisk • Strefa kontrolowana lotniska obejmuje przestrzeń powietrzną kontrolowaną poza obszarem kontrolowanym, rozciągająca się od powierzchni ziemi lub wody do określone...

Co to jest zarządzanie przepływem ruchu lotniczego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Co to jest zarządzanie przepływem ruchu lotniczego? Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego polega na długofalowym planowaniu lotów samolotów komunikacyjnych. Celem jest upchnięcie większej ilości samolotów w przestrzeni kontrolowanej przy zachowaniu bezpiec...

Opisać taktyczne zarządzanie przepływem RL

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Opisać taktyczne zarządzanie przepływem RL. Operacje taktyczne, jeżeli działanie jest podjęte w dniu, którego dotyczy. Planowanie taktyczne ATFCM powinno obejmować: uruchomienie uzgodnionych przedsięwzięć taktycznych w celu zapewnienia zmniejszonego i równomiernego przepływu ruchu, gdy potrzeby m...

Przestrzeń powietrzna FIS

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Przestrzeń powietrzna FIS FIS -pełnią: - Organy kontroli ruchu lotniczego - pełnią służbę informacji wobec kontrolowanego ruchu lotniczego; - AFISO- cywilny info...

Statek powietrzny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza...