Politechnika Warszawska - strona 526

Operacje w TMA - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Operacje w TMA start i nabieranie wysokości, lądowanie wyczekiwanie - krążenie nad wyznaczoną pomocą radionawigacyjną, aby w odpowiednim czasie przystąpić do wykonania manewrów związanych z podejściem do lądowania i lądowaniem, podejście do lądowania - wykonanie manewrów, które umożliwiają zbliż...

Przestrzeń powietrzna niekontrolowana - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

Przestrzeń powietrzna niekontrolowana klasa G - wszystkim statkom powietrznym zapewnia się służby FIS i ALS ATZ i MATZ - przestrzeń powietrzna nad lotniskiem niekontrolow...

Służba kontroli obszaru ACC (Area Control Centre) - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Służba kontroli obszaru ACC (Area Control Centre) kontroler radarowy (Radar Controller) - posiada „uprawnienia radarowe” ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu lotniczego w sektorze, planning kontroler - posiada „uprawnienia procedura...

Służba kontroli zbliżania APP - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Służba kontroli zbliżania APP (Approach Control) kontroler zbliżania (Approach Controller) - odpowiada za separację, zapewnia pomoc nawigacyjną, przekazuje do AC wszystkie potrzebne informacje, kontroler DIR (Director) - powoływany w razie pot...

Struktura i konfiguracja systemu oraz zapis formalny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Struktura i konfiguracja systemu. Zapis formalny relacji między elementami systemu Formalnie system S zapiszemy jako uporządkowaną parę: S= dla której: A - zbiór wyróżnionych elementów w obiekcie, tj. A = {ai : i= 1,2,…,N} R - zbiór relacji między elementami obiektu oraz elementami i otoczeniem...

Kable energetyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Kable energetyczne oferują najsłabszej jakości transmisję danych. Jest to spowodowane brakiem ochrony przed szumami zakłócającymi, które pochodzą z innych źródeł niż nadajnik. Z tego względu te media nie nadają się do transmisji danych na większe odległości. Teoretyczna maksymalna

Zalety i wady medium bezprzewodowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1582

Zalety medium bezprzewodowego: mogą przenieść duże ilości danych przy odpowiednio wysokich częstotliwościach pracy niski koszt instalacji anten nadawczych (nie zajmują dużych powierzchni) dla dużych częstotliwości (krótkich fal) wystarczają małe ...

Ograniczenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Ograniczenia Dodatkowo należy zawsze przestrzegać warunku, aby przechyłka zawierała się w przedziale: 20 mm ≤ h ≤ 150 mm Dopuszczalne wartości niezrównoważonego przyśpieszenia bocznego stosowane na PKP a) Pociąg pasażerski bez systemu wychylnego na...

Trasowanie linii - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Trasowanie linii Niektóre z geometrycznych charakterystyk układu oblicza się stosują wzory: 1) Tangenta (długość stycznej) T=R*tg(α/2) 2) Długość łuku kołowego K=R*л*α/180° 3) Liniowy przyrost krzywej przejściowej d2y/dx2=1/Rx = (1/R)*(x/l...

Minimalna długość toru wagowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Minimalna długość toru wagowego: 1 lokomotywa + 2 wagony = ok. 75m Dopuszczalne pochylenie równi stacyjnej (torów stacyjnych) = 0,5 promila Dobowy wykres potoków ruchu pociągów - przejrzysty graficzny obraz obciążenia stacji ruchem pociągów. ...