Politechnika Warszawska - strona 525

Statystyka - pytanie 67

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

67. Dlaczego stosunkowo łatwo naszkicować wykres rozkładu normalnego? Odpowiedź zilustruj przykładem. Stosunkowo łatwo jest naszkicować wykres rozkładu normalnego, ponieważ jest możliwość sprowadzenia dowolnego rozkładu normalnego do postaci standardowego rozkładu normalnego, którego funkcja gęstośc...

Statystyka - pytanie 71

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

71. Dlaczego w przypadku zmiennej ciągłej prawdopodobieństwo trafienia do przedziału otwartego jest (liczbowo) równe prawdopodobieństwu trafienia do przedziału domkniętego? Domkniętego z której strony? Dzieje się tak, ponieważ dla zmiennej ciągłej prawdopodobieństwo w konkretnym punkcie jest równe ...

Statystyka - pytanie 75

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

75. Dlaczego stosunkowo łatwo naszkicować wykres rozkładu normalnego? Odpowiedź zilustruj przykładem. Stosunkowo łatwo jest naszkicować wykres rozkładu normalnego, ponieważ jest możliwość sprowadzenia dowolnego rozkładu normalnego do postaci standardowego rozkładu normalnego, którego funkcja gęstośc...

Wartość oczekiwana - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Wartość oczekiwaną m = mg i odchylenie standardowej rozkładu normalnego charakteryzują cechy rozkładu z populacji generalnej G oraz średnią (ściślej jej rozkład) w hipotetycznej próbie pobranej z populacji G. Owa średnia jest określona probabilistycznie i dlatego wyznaczmy nie jej wartość ( z uwagi ...

Zarządzanie firmą - teorie zarządzania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Zarządzanie zasobami ludzkimi- Działania organizacji nastawione na pozyskiwanie rozwój i utrzymywanie efektywnie działającej siły roboczej. Teoria ERG Teoria motywacji wg której potrzeby ludzkie są pogrupowane w 3 ewentualnie nakłądających się kategoriach- egzystencjji, kontaktów społęcznych i wzr...

Entropia gazu doskonałego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Entropia gazu doskonałego Entropia gazu doskonałego-entropia „s” jest to funkcja której różniczka ds jest zdefiniowana następująco ds= dq/T drugie równanie termodynamiki. Można to proście...

Prawo Daltona - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Zbigniew Wolff
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Prawo Daltona Prawo Daltona wprowadza pojęcie ciśnienie udziałowego ,a mianowicie mówi że każdy z gazów biorących udział w mieszaninie można tak traktować jakby sam zajmował całą objętość mieszaniny V przy tej samej temperaturze T, ciśnienie pi zaś jakie w tym przypadku wywierałoby w tym przypadku ...

Naruszenie minimów separacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Naruszenie minimów separacji “zbliżenie statków powietrznych - sytuacja, w której według opinii pilota lub personelu służb ruchu lotniczego, odległość między a/c, a także ich względne pozycje i prędkość są takie, że bezpieczeństwo ...

Oczekiwania podróżnych korzystających z terminala - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Oczekiwania podróżnych korzystających z terminala łatwy dostęp do terminala pasażerskiego ze środków transportu dowozowego, krótkiego dystansu z transportu dowozowego do pierwszego punktu obsługi podróżnych i do dalszych stanowisk obs...