Politechnika Warszawska - strona 523

Opracowanie - zbiorniki cylindryczne pionowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1911

Zbiorniki cylindryczne pionowe, naziemne, z dachem pływającym. Zbiorniki tego typu są bardziej przydatne zwłaszcza do magazynowania paliw płynnych, gdyż eliminują straty zarówno „dużego", jak i „małego oddechu". Obserwuje się obecnie tendencję zwiększania pojemności takich zbior­ników. W P...

Nowoczesne metpdy wytwarzania leków - pytania do egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Zdrojewski
 • Nowoczesne metody wytwarzania leków
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

Redukcja ketonu z podstawnikiem karbaminianowym przebiega z wysoką diastereoselektywnością przy zastosowaniu hydrosilanu w obecności kwasu trifluorooctowego. Stosunek produktów u/l = 99:1. Wyjaśnij, co odpowiada za taki przebieg reakcji. Narysuj pro...

Zadania z karboanionów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Ewa Kowalkowska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

1. Zaproponuj metodę syntezy poniższych związków 2. Zaproponuj inną metodę syntezy dla każdego związku (zawsze jednym z substratów jest halogenopochodna): 3. Zaproponuj inną metodę syntezy dla każdego związku: 4. Zaproponuj 2 metody przeprowadzenia poniższej reakcji: 5. Otrzymaj poniższe związki...

Ocieplanie dachów skośnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Ocieplanie dachów skośnych MATERIAŁY: Ociepla się je płytami i matami z wełny mineralnej lub szklanej o małej gęstości i niskim współczynniku przewodzenia ciepła  ( około 0,035-0,037 W/m*K). Do ocieplenia dachów skośnych stosuje się także płyty lub maty laminowane - powleczone folią aluminiową, k...

Perlit - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Perlit Powiększenie 1000-krotne perlitu, frakcja ziarnowa 0,63 - 1,25 mm Perlit to granulat lawy wulkanicznej. Perlit ekspandowany jest chemicznie obojętny, niepalny, niehigroskopijny i ma stałą objętość. Cechuje się odpornością na mróz, wilgoć ...

Wełna naturalna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Wełna naturalna Zwykła wełna owcza także może być materiałem ociepleniowym stosowanym w budownictwie. Produkowane są z niej maty laminowane jednostronnie włókniną lub folią aluminiową i strzępki w...

Montaż budynków jednokondygnacyjnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

Montaż budynków jednokondygnacyjnych, jedno i wielonawowych hal przemysłowych Montuje się zazwyczaj żurawiem jezdniowym. Hale z żelbetowych elementów prefabrykowanych można montować albo metodą rozdzielczą albo metodą kombinowaną. W metodzie rozdzielczej do zmontowania całości hali potrzeba czterec...

Zgarniarki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1848

ZGARNIARKI KLASYFIKACJA pojemność skrzyni: - małe - do 5 m3 - średnie - 6 - 15 m3 - duże - pow. 15 m3 układ jezdny - samobieżne - transport do 5000 m - przyczepne - 1000 - 2000 m sposób napełniania - naturalny - strugi gruntu - ze wspomaganiem sposób opróżnienia - grawitacyjny - wymuszony...

Estymacja punktowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

Na czym polega estymacja punktowa ? Podaj jej przykład. W estymacji punktowej ustalamy rozkład prawdopodobieństwa badanego parametru - w próbie (wnioskowanie z populacji) lub w populacji generalnej ( wnioskowanie z próby). Na podstawie ...

Statystyka - Estymator

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Jakie cechy ma dobry estymator ? Czy każda statystyka jest dobrym estymatorem ? Ni e każda statystyka jest dobrym estymatorem. Dobry estymator powinien być : - nieobciążony - średnia wartość parametru w próbie (średnia z różnych n-elementowych ...