Politechnika Warszawska - strona 518

Charakterystyka przejściowa bramki NAND

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

1.Charakterystyka przejściowa bramki NAND W celu uzyskania charakterystyki przejściowej branki NAND realizowanej w technice tranzystorowo - tranzystorowej należało dokonać serii pomiarów. Pomiary polegały na podaniu napięcia wejściowego z generatora następnie należało odczytać

Filtry aktywne - pomiary

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1358

FILTRY AKTYWNE Filtr środkowoprzepustowy LC ze wzmacniaczem operacyjnym f [kHz] 2,5 3 3,5 4 4,3 4,6 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 U wyskut [...

Komputerowa symulacja bramki NAND TTL

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Komputerowa symulacja bramki NAND TTL Charakterystyka przejściowa bramki NAND W celu uzyskania charakterystyki przejściowej branki NAND realizowanej w technice tranzystorowo - tranzystorowej należało dokonać serii pomiarów. Pomiary polegały na podaniu napięcia wejściowego z generatora następnie n...

Komputerowa symulacja cyfrowych układów sekwencyjnych

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Komputerowa symulacja cyfrowych układów sekwencyjnych Zasady działania licznika rewersyjnego W trakcie trwania laboratorium za pomocą oprogramowania ACTIVE CAD symulowaliśmy sposób zachowania się licznika rewersyjnego. Licznik rewersyjny w zależności od ustawień jednego ze swoich wejść liczy w ...

Komputerowa symulacja przetworników A/C i C/A

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

KOMPUTEROWA SYMULACJA PRZETWORNIKÓW A/C i C/A 1) Przetwornik A/C W programie TINA zbudowaliśmy układ jak na rys. 1, następnie przeprowadziliśmy jego symulację. Wyniki symulacji widoczne są w tabeli 1. Rysunek 1. Schemat ideowy układu przetw...

Program LabView

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1197

1. Wymień zalety i wady wykorzystania wspomagania komputerowego(na przykładzie programu LabView) jako narzędzia kontrolno-sterującego. Zalety Dostępne wszystkie elementy w programie Nie trzeba kupować poszczególnych elementów Symulacja układu jest znacznie szybsza niż jego złożenie z części W...

Obwody rezonansowe - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

OBWODY REZONANSOWE UKŁAD REZONANSOWY POŁĄCZONY SZEREGOWO 2. U WE =5,007 [V] AC = const. 3. U R13 = 4,19 [V] AC Badany obwód szeregowy zachowuje się teraz jak przy częstotliwości rezonansowej. 4. f r = 5,01 [ kHz ] 5. Obliczenie częstotliwości r ezonansowej f r wg wzoru: f r = 1/(2* π *(10*10 - 3 ...

Obwody rezonansowe - ćwiczenie - Rezonans

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Przebieg ćwiczenia : I. Rezonans w obwodzie szeregowym : Połączony został układ jak na rysunku 1. Rys. 2. Schemat układu szeregowego układu rezonansowego na module laboratoryjnym Włącz zakres generatora funkcyjnego w pozycji 10 kHz i wybierz funkcję sinus selektora funkcyjnego. Ustaw amplitudę

Opracowanie pytań - elektronika

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1260

1.Podaj parametry stanów logicznych w technice TTL. U we U wy H 2-4,75 V 2,4-3,8 V L 0-0,8 V 0,1-0,4V Zabr. 0,8-2 V 0,4-2,4V I we I wy H 0,04 mA 0,4 mA L 1,6 mA 16 mA 2.Charakterystyka przejściowa bramki NAND w technice TTL wraz z punktami szcz ególnymi. Punkt X- odpowiada napięciu wejś...