Politechnika Warszawska - strona 511

Ściany budynków - wymagania ochronne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826

ŚCIANY BUDYNKÓW Funkcja  ścian Ściana to przegroda pionowa wydzielająca przestrzeń wnętrza budynku z  otoczenia (ściany zewnętrzne) lub dzieląca przestrzeń wewnętrzną budynku na  pomieszczenia  kształtujące układ funkcjonalny budynku.(ściany wewnętrzne). Wymagania techniczne stawiane ścianom: Wym...

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

H. Koczyk 2009 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków BUDMA Poznań, 20 stycznia 2009 1 Prof. dr hab. inŜ. Halina Koczyk Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynieri  Środowiska Styczeń 2009 Świadectwa charakterystyki  wiadectwa charakterystyki wiadectwa charakterystyk wiadectw...

Sieciowe monitorowanie i analiza

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Page 1 A2000 – Sieciowe monitorowanie i analiza Wielofunkcyjny miernik mocy dla monitorowania, analizy i optymalizacji działania sieci elektrycznych Wszystkie wartości sieci elektrycznej w jednym przyrządzie Page 2 Grupy użytkowników Wersja podstawowa Wersja podstawow FFT, RS232 / RS485 FF Wersja p...

Obliczenia cieplne budynków - moduły

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

1        ArCADia-TERMO        2    1 SPIS TREŚCI      3      1    Spis treści  2   2    Wprowadzenie  7   3    Zakres merytoryczny  9   3.1  Zakres merytoryczny obliczeń cieplnych  10  3.2  Zakres merytoryczny audytu  11  3.2.1   Stosowane definicje  11  3.2.2   Wymagane przez Rozporządzenie elem...

Audyt energetyczny - materialy ćwiczeniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

Audyt energetyczny budynku:  Przykład formy i zakresu audytu budynku     1                AUDYT  ENERGETYCZNY  BUDYNKU    dla przedsi ę wzi ę cia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji   w trybie Ustawy (Dz. U. Nr 223, poz. 1459) z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu  termomodernizacj...

Program LabView

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1365

1. Wymień zalety i wady wykorzystania wspomagania komputerowego(na przykładzie programu LabView) jako narzędzia kontrolno-sterującego. Zalety Dostępne wszystkie elementy w programie Nie trzeba kupować poszczególnych elementów Symulacja układu jest znacznie szybsza niż jego złożenie z części W...

Wzmacniacz operacyjny - pomiary

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847

WZMACNIACZ OPERACYJNY Pomiary dla wzmacniacza operacyjnego w konfiguracji komparatora. U 1 [V] -8,04 -0,04 8,01 U 2 [V] -8,0 5 8,03 -0,04 0, 0 1 -8,04 8,04 U A [V] -12,05 14,24...

Wzmacniacz mocy - badanie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

WZMACNIACZ MOCY 1. Charakterystyki dynamiczne wzmacniacza U WY = f(U WE ) przy f = 1 kHz U we [V] 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 U wy [V] 0,03 0,059 0,092 0,152 0,208 0,311 0,655 1,006 1,357 1,714 2,055 2,40...

Charakterystyki dynamiczne wzmacniacza - pomiary

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

1. Charakterystyki dynamiczne wzmacniacza U wy=f(Uwe) przy f=1kHz Wyniki pomiarów. Dla R0 = 10Ω Dla R0 = 4,7Ω Wykres: Charakterystyki Uwy=f(Uwe) przy f=1kHz na wspólnym wykresie dla obu wartości R 0 Uwy= f(Uwe) 0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 Uwe [V] U w y ...

Mechanika techniczna - najważniejsze zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Samborski
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1386

K arby - takie fragmenty ciał (elementów maszyn), jak skoki przekroju, otwory itp. oraz miejsca działania sił skupionych, które wywołują lokalny wzrost naprężeń. Maksymalne naprężenia spowodowane istnieniem karbu są kilkakrotnie większe niż tzw. naprężenia nominalne (obliczone w danym przekroju, ...