Politechnika Warszawska - strona 508

Systemy pomiarowe i informatyczne - zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Efektywne użytkowanie energii  audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków Systemy pomiarowe i informatyczne dr inż. Andrzej Ożadowicz  ozadow@agh.edu.pl Zagadnienia  • Co mierzyć i monitorować? – Wielkości i parametry do pomiaru  • Urządzenia i układy pomia...

Opłaty i taryfy symulacje za energię

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Audyt energetyczny Miesięczne opłaty za  energię elektryczną  oraz usługi dystrybucyjne Każdy odbiorca energii płaci za miesięczne opłaty za energię  elektryczną według dwóch cenników (taryf): 1. Taryfa  za energię elektryczną (za „towar”)  Na terenie Bydgoszczy ustalana przez ENEA SA   Spółka ob...

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2007-10-29            USTAWA  z dnia 19 września 2007 r.    o zmianie ustawy – Prawo budowlane1)    Art. 1.   W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,  z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:  1) w art. 5:   a) do...

Prawo budowlane i ustawy gospodarki nieruchmości

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Dziennik Ustaw Nr 161 — 12379 — Poz. 1279 Art. 1.  W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 5:  a) w ust. 1 pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie: „f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej bu...

Prawo budowlane - ustawa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2008-01-07   Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414            USTAWA    z dnia 7 lipca 1994 r.    Prawo budowlane1)    Rozdział 1  Przepisy ogólne      Art. 1.  Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą  sprawy projektowania, budowy, utrzymani...

Budownictwo pasywne - wprowadzenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

mgr inż. Szymon Firląg Instytut Budynków Pasywnych przy NAPE www.ibp.com.pl Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji PW Wprowadzenie do budownictwa pasywnego Wymagania   zrównoważonego   rozwoju   stawiają   przed   współczesnymi   inżynierami  nowe zadania, z których najważniejszym jest zapewnienie ró...

Dynamika cieplna przegród budowlanych - wprowadzenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

1 11/29/2007 Dynamika cieplna przegród budowlanych - Piotr  Narowski 1 Dynamika cieplna  przegród budowlanych Wprowadzenie do symulacji energetycznej  budynków Piotr Narowski, dr inż.  11/29/2007 Dynamika cieplna przegród budowlanych - Piotr  Narowski 2 Jak obliczyć dostarczaną moc  cieplną lub t...

Materiały do wyceny świadectw energetycznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

    Świadectwa energetyczne budynków należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu  mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową  oraz sposobu sporządzania i w...

Charakterystyka energetyczna budynku - podstawy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

  – 1 –              Charakterystyka energetyczna budynku.  Podstawy opracowywania.                            Wymiana ciepła.        Jacek Miklas  Styczeń, 2009r.          – 2 –  1.  Formy przenoszenia ciepła.    Występują trzy formy przenoszenia ciepła:  −  przewodzenie,  −  

Zintegrowany system czasu rzeczyswistego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

WindEx Zintegrowany system czasu  rzeczywistego wspomagający służby  energetyki   WindEx  Zintegrowany system czasu rzeczywistego  wspomagający służby energetyki  Nowe techniki transmisji danych otwierają przed systemami czasu  rzeczywistego możliwości pracy w konfiguracjach rozproszonych.  Dotyc...