Politechnika Warszawska - strona 507

Projekt przegrody budowlanej pionowej

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

Projekt      Efektowne  użytkowanie energii  audyt  energetyczny  na potrzeby termomodernizacji oraz  oceny energetycznej budynków.      Zagadnienia  cieplno-wilgotnościowe   Dr inż. Stanisław Walczak        Temat projektu    Sprawdzanie pod względem  cieplno-wilgotnościowym   przegrody budowlane...

Dachy płaskie i stropodachy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

1. TERMOIZOLACJA  1.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy .. 2 1.2.a Obliczenia cieplno-wilgotnoœciowe  stropodachu pe³nego 2 1.2.b Obliczenia cieplno-wilgotnoœciowe  dwudzielnego stropodachu wentylowanego 4 1.3.  Unikanie wad przegrody na etapie projektowym 8 2. AKUSTYKA 2.1.  Pods...

Stropodachy - podział i charalterystyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2345

Stropodachy to przekrycia budynku, które pełnią rolę równocześnie funkcje stropu i dachu.  Stropodach zabezpiecza wnętrze budynku przed opadami atmosferycznymi oraz przed  zmianami temperatury.  Stropodach składa się z wielu warstw o zróŜnicowanej funkcji tj.: - warstwy konstrukcyjnej (stropu) - ...

Stropy TERIVA - zalecenia konstrukcyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1407

Na skróty:     Stropy TERIVA 4,0⁄1     Belki stropowe TERIVA 4,0⁄1⁄K     Pu staki stropowe TERIVA 4,0⁄1-1     Parametry techniczne stropu Teriva 4,0⁄1 - 2,4÷7,2 m      ZALECENIA KONSTRUKCYJNE        PODSTWOWE Z ASADY WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 4,0/1:     Układanie i podpieranie belek     Układan...

Stropy w domu jednorodzinnym

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Stropy w domu jednorodzinnym Stropy w domu jednorodzinnym Nie namawiamy Kowalskich, żeby na budowie własnego domu wzięli na siebie odpowiedzialność za budowę stropu. To zadanie dla fachowców. Wszak chodzi o niezwykle odpowiedzialny element konstrukcyjny. Warto jednak się orientować jakie konstruk...

Stropy - podział i charakterystyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3038

Funkcja stropów 1. Strop  to przegroda pozioma  dzieląca przestrzeń wewnętrzną budynku i kształtująca wraz ze  ścianami jego układ funkcjonalny. 2. Strop pełni zawsze funkcje konstrukcyjną, przenosząc na ściany konstrukcyjne ( lub inne  pionowe, np. słupy) cięŜar własny oraz obciąŜenia uŜytkowe d...

Sufit podwieszany - charakterystyka i wycena

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

ajprostszym  i najszyb- szym sposobem jest za- stosowanie  sufitu  pod- wieszanego. Sufity podwieszane najcz´Êciej  stosowane  sà  w po- mieszczeniach biurowych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby montowaç  je  tak˝e  w domach prywatnych.  Wr´cz  przeciwnie, przemawia za tym wiele zalet te- ...

Charakterystyka energetycza budynku jednorodzinnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego, Dm jednorodzinny, Pogodna 11, 50-100  Wrocław Ważne do: 2018-12-27 Budynek oceniany Rodzaj budynku: wolnostojący Adres budynku: Pogodna 11 50-100 Wrocław Całość / część budynku: całość Rok zakończenia budowy /  rok oddania użytkow...

Systemy automatyki budynkowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162

Efektywne użytkowanie energii  audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków Systemy „inteligentnego” budynku w monitoringu  podstawowych parametrów zasilania budynków dr inż. Andrzej Ożadowicz  ozadow@agh.edu.pl Zagadnienia  • Systemy automatyki i automatyka ...

Systemy pomiarowe i informatyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Efektywne użytkowanie energii  audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków Systemy pomiarowe i informatyczne Systemy „inteligentnego” budynku w monitoringu  podstawowych parametrów zasilania budynków Ćwiczenia/Laboratorium             dr inż. Andrzej Ożadowi...