Politechnika Warszawska - strona 506

Żwiry

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

2.6.2.2. Żwiry. Żwiry są to okruchy skalne o średnicy ziarn większej od 2 mm i zwykle zaokrąglonym kształcie. Rozróżnia się: Żwiry kopalne należące do utworów polodowcowych; występują one głównie w północnej i środkowej części Polski. Żwi...

Badania wybranych cech fizycznych materiałów budowlanych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1904

SPRAWOZDANIE Z PRZEDMIOTU: MATERIAŁY BUDOWLANE Ć WICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie praktyczne nr 1 Badania wybranych cech fizycznych materiałów budowlanych Spis treści: Spis treści: 2 Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wykonanie oznaczeń cech fizycznych i obliczenie dodatkowych informacji dla st...

Cechy mineralogiczno-petrograficzne skał

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

2.1.4. Cechy mineralogiczno-petrograficzne skał Skały tego samego rodzaju mogą mieć różny skład chemiczny, a przy jednakowym składzie chemicznym różny wygląd i właściwości techniczne (np. wapień, kreda i marmur). Dla określenia skał należy więc ...

Klasyfikacja skał - Skały osadowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 147
Wyświetleń: 665

2.1.3.2. Skały osadowe. Skały te powstają z produktów wietrzenia skał starszych lub z nagromadzonych szczątków organizmów zwierzęcych i roślin­nych. Występują najczęściej w postaci warst...

Badania techniczne ceramiki budowlanej - cegły budowlane

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1218

Politechnika Gdańska Rok akademicki 1998/99 Wydział Budownictwa Lądowego SPRAWOZDANIE z MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH   Temat : Badania techniczne ceramiki budowlanej Rzodkiewicz Michał (środa, godz. 11:00) Badania techniczne ceramiki budowlanej wykonuje się na podstawie ustalonych norm (tzw. normal...

Materiały bitumiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1253

Politechnika Gdańska Rok akademicki 1998/99 Wydział Budownictwa Lądowego SPRAWOZDANIE z MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH   Temat : Materiały bitumiczne. Arkuszowe materiały izolacyjne. Rzodkiewicz Michał (środa, godz. 11:15) Pod pojęciem bitumów rozumiemy dwie grupy lepiszcz bitumicznych: asfalty sm...

Badania techniczne ceramiki budowlanej - Klasa cegieł

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064

Politechnika Gdańska Rok akademicki 1998/99 Wydział Budownictwa Lądowego SPRAWOZDANIE z MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH   Temat : Badania techniczne ceramiki budowlanej Rzodkiewicz Michał (środa, godz. 11:00) Badania techniczne ceramiki budowlanej wykonuje się na podstawie ustalonych norm (tzw. normal...

Cegła klinkierowa - badanie cech technicznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1764

MATERIAŁY BUDOWLANE ćw. nr 7 BADANIA WYBRANYCH CECH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ, POROWATEJ I ZWARTEJ ZESPÓŁ nr 8 1. Kamil Osiak 2. Rafał Kuśmierz 3. Michał Pawłowski R.A. 2004/2005 GRUPA 4 SEMESTR 2 OCENA Wyrób ceramiczny: Cegła klinkierowa budowlana Zestawienie uzyskanych w...

Pustak do przewodów dymowych - badanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Beata Szot
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

MATERIAŁY BUDOWLANE ćw . nr 7 BADANIA WYBRANYCH CECH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ, POROWATEJ I ZWARTEJ ZESPÓŁ nr 6 1. Bieniek Kamil 2. Komoń Marcin 3. Kurek Anna 4. Ziółkowski Konrad R.A. 2004/2005 GRUPA 4 SEMESTR 2 OCENA W...

Sieci ciepłownicze w budynkach

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 805

1.1. Scentralizowane systemy dostawy ciepła     Scentralizowanym  systemem  dostawy  ciepła,  zwanym  tak e  scentralizowanym  systemem  ciepłowniczym, określa się system składający się z:    ♦  źródła