Politechnika Warszawska - strona 503

Średnie temperatury i amplitudy - podział miast

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

iso 122950 PL Białystok 4   M   MDBT  MINDBT MAXDBT  MSKYT     ITH     IDH 1 -4,9 -17,6 6,1 -14,7 20830 4208 2 -2 -12,8 3,7 -11,5 27673 8011 3 1,7 -10,4 15,5 -7,8 59742 15285 4 7,3 -5 24,2 -2,2 93819 26308 5 13,2 1,5 26,9 4,8 137095 55722 6 15,9 4,8 30,7 7,8 142755 46273 7 17,3 6,6 30,8 9,5 13910...

Mostki cieplne w budynkach - metody i wartości

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 882

WYCIĄG Z NORMY   PN-EN  ISO  14683  grudzie ń   2007   Mostki  cieplne  w  budynkach  –  Liniowy  współczynnik  przenikania ciepła – Metody uproszczone i warto ś ci orientacyjne    Orientacyjne  wartości  liniowego  współ...

Przykład obliczeń ściany murowanej

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2534

PRZYKŁAD OBLICZENIA ŚCIANY MUROWANEJ           wg PN-03002: 1999    Poz.3. ŚCIANY MUROWANE    3.0. ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ    •  z dachu  - ciężar  (wg PN-82/B-02001)  papa na deskowaniu posypana żwirkiem, potrójnie   gk= 0,400 + 0,050 = 0,450 kN/m 2 połaci  0,050 – dodatkowa warstwa papy  gd= 0,45 ...

Przeciętne normy zużycia wody

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

KATEDRA INŻYNIERII SANITARNEJ I WODNEJ   Instalacje  WBiIŚ ATR   WARUNKI TECHNICZNE (DU 8/2002)        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY     sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.(Dz. U. Nr 8, poz. 70)  PRZECIĘTNE NORMY ZUŻYCIA WODY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW  Tabela 1. Go...

Ocena i obliczenia instalacji oświetleniowej

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Ocena instalacji oświetleniowej Podstawy prawne: Ustawa z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy  Prawo  Budowlane  (Dz. U. z 2007r. Nr 191, poz. 1373) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpow...

Świadectwa charakterystyki energetycznej - obliczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

ZAPIS OBLICZEŃ ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Adres:  Pogodna 11 50-100 Wrocław Data wykonania obliczeń:  2009-03-20 Spis treści 1. Obliczenia dla lokalu: Dom Jednorodzinny 1.1. MOSTKI LINIOWE 1.2. OTWORY 1.3. PRZEGRODY 1.4. ŹRÓDŁA CIEPŁA - SPRAWNOŚCI 1.5. POMIESZCZENIA - CIEPŁO 1.6. GE...

Źródła napędu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Cezary Panasiuk
 • Pojazdy samochodowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1813

Podstawowe wymagania:  Musi umożliwiać poruszanie się pojazdu z różnymi prędkościami,  zmieniającymi się w sposób ciągły  Przy każdej prędkości obrotowej silnika powinna istnieć możliwość uzyskiwania  różnych mocy Istniejące źródła napędu spełniają w/w postulaty.  Nie są w stanie jednak dostarc...

Skrzynki biegów - CVT

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Cezary Panasiuk
 • Pojazdy samochodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

Skrzynki biegów CVT   CVT -  C ontinuously  V ariable  T ransmision  Przekładnie  cierne ,  hydrostatyczne/hydrokinetyczne,  korbowe (zapadkowe)  Typowa konstrukcja: pasowa przekładnia cierna Skrzynki biegów CVT   CVT -  C ontinuously  V ariable  T ransmision  Przekładnie  cierne ,  hydrosta...

Hydromechaniczne skrzynki biegów

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Cezary Panasiuk
 • Pojazdy samochodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1862

Hydromechaniczne skrzynki biegów  Ogólna struktura  TC PM (PPL) PHM T s, ns T b, nb T c, nc (SHK  lub  PHK) TC – przetwornik momentu obrotowego PHM – hydromechaniczna skrzynka biegów SHK – sprzęgło hydrokinetyczne PHK – przekła...

Mechanizmy różnicowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Cezary Panasiuk
 • Pojazdy samochodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1645

Mechanizmy różnicowe 1. koła przebywają różne drogi  stosowane  do zapobiegania skutkom niezgodności  kinematycznych polegających na różnych prędkościach  kątowych kół osi napędzanej.  Niezgodności kinematyczne wywołane są dwoma  podstawowymi zjawiskami: • podczas jazdy po łuku – toczą się po ł...