Politechnika Warszawska - strona 501

Zadania z rozwiązaniem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 924

Ćwiczenie 1 i 2 (wykład: 1) Kinematyka punktu Zadanie 1 Wyznaczyć   równanie   toru   punktu,   gdy:   x   =   hcos2ωt,   y   =   hcosωt.   h[m],   ω[1/s]   −  stałe, t[s]  − czas. Ze wzoru trygonometrycznego: cos2 ωt = cos2ωt − sin2ωt z „1  − ki” trygonometrycznej: sin2ωt + cos2ωt = 1  →  sin2ωt =...

Zadania z rozwiązaniem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1477

Zadanie 13.1 Jednorodne koło zamachowe o ciężarze Q =1T i promieniu r =0,6m jest osadzone na ułożyskowanej osi AB i obraca się z prędkością n =1200obr/min. Geometryczna oś obrotu jest przesunięta równolegle względem osi symetrii koła o wiel...

Równania ruchu punktu materialnego - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Równania ruchu punktu materialnego (PM). Zadanie 1 Punkt materialny o masie m = 0,1[kg] porusza się pod działaniem sił: F x = 2sin3t [N], F y = 2cos3t [N]. Określić tor tego punktu przy zerowych warunkach początkowych. F x = ma x → 20sin3t [m/s 2 ] , C  stała zależna od warunku początkowego ...

Zadania z rozwiązaniem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 917

Zadanie 10.5 Lufa działa jest nachylona poziomo a działo ma ciężar G =11kN. Ciężar pocisku wynosi P =5,5N. Prędkość pocisku u wylotu lufy wynosi v =900m/s. O ile i w którą stronę przesunie się działo, jeżeli opory jego ruchu są równe 0,1 G ? Zadanie 12.2(nie dokona rozwiazane) Jednorodny walec ...

Zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1876

  1 Wydział Transportu PW  Studia stacjonarne I stopnia  Mechanika techniczna II – sem.3 (kinematyka i dynamika)    WYKŁAD 1  Kinematyka punktu  Kinematyka punktu w nieruchomym prostokątnym układzie odniesienia.  Kinematyka punktu w układzie naturalnym.    ĆWICZENIE 1  Kinematyka punktu w nieruchom...

Zasady zmienności w dynamice punktu materialnego - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

Zasady zmienności w dynamice punktu materialnego Zadanie 1 Lufa działa jest nachylona poziomo, a działo ma ciężar G = 11[kN]. Ciężar pocisku wynosi P = 5,5[N]. Prędkość pocisku u wylotu lufy wynosi V = 900[m/s]. O ile i w którą stronę przesunie się działo, jeżeli opory jego ruchu są równe 0,1G? Oc...

Budownictwo niskoenergetyczne - energia odnawialna

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

„ Budownictwo niskoenergetyczne Energia odnawialna Nowoczesne budownictwo niskoenergetyczne jest rozwinięciem starych technik w dostosowaniu do nowszych osiągnięć w ich przystosowaniu do warunków klimatycznych. Zastosowano w nim szczególnie nowe techniki pozwalające na wykorzystanie energii odnaw...

Świadectwo enegrytyczne budynku - certyfikat berlaymont

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Piotr Narowski, Aleksander Panek POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Świadectwo energetyczne budynku z trigeneracją energii –  „Berlaymont” Commission européenne Wstęp W roku   2004   Dyrekcja   Generalna   Transportu   i Energii Komisji Europejskiej (DG TREN) otworzyła pro...

Charakterystyka energetyczna budynku - krok po kroku

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 651

z:a  _ 02 _ 2009 z a w ó d : a r c h i t e k t   –   d o d a t e k   s p e c j a l n y 24 W Charakterystyka energetyczna   budynku – krok po kroku Obliczenia charakterystyki energetycznej odbywać się będą zazwyczaj przy wykorzystaniu  programów komputerowych. Jednak ze względu na dużą ilość danyc...