Politechnika Warszawska - strona 492

Techniki pobudzania skojarzeń dzielimy na

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Techniki pobudzania skojarzeń dzielimy na: - Rejestr cech- technika polegająca na zastawieniu różnorodnych przedmiotów, charakterystyk, pomysłów związanych z danym problemem, a następnie rozważaniu, modyfikacji, wymiany tych elementów oraz wykorzystaniu cech charakterystycznych tych elementów w cel...

Uczestnicy sesji burzy mózgów powinni charakteryzować się

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Uczestnicy sesji burzy mózgów powinni charakteryzować się: -dużą wiedzą specjalistyczną; - wolą ujawnienia przyczyn wadliwości- nie ukazywanie skutków i rzeczywistych przyczyn złej roboty własnej i współpracowników; - właściwe zrozumienie p...

Cechy jakościowe i ilościowe pęcherzy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Cechy jakościowe i ilościowe pęcherzy Cechy jakościowe i ilościowe pęcherzy i wtrąceń niemetalicznych zależą zarówno od jakości ciekłego metalu przygotowanego do zalewania formy, jak i jakości materiałów formy, jej konstrukcji oraz warunków wypełniania metalem. Zarówno gazy, jak i wtrącenia niemeta...

Czynniki wpływające na kinetykę krystalizacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

Czynniki wpływające na kinetykę krystalizacji. Jednym z czynników decydujących o kinetyce krystalizacji odlewu jest szybkość jego chłodzenia w trakcie krystalizacji. Drugim czynnikiem jest szybkość wydzielania ciepła podczas krystalizacji. Temperatura (lub stopień przechłodzenia) w danym momencie ...

Krystalizacja faz przedeutektycznych i eutektyki

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Krystalizacja faz przedeutektycznych i eutektyki Krystalizacja faz przedeutektycznych i eutektyki ustala podstawową strukturę żeliwa (szare, białe, połowiczne), decyduje o zawartości, kształcie, rozmiarach i rozmieszczeniu wydzieleń

Krystalizacja- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Krystalizacja Znaczenie pierwotnej krystalizacji odlewów jest z punktu widzenia technologicznego i użytkowego - większe, niż w przedmiotach kształtowanych drogą przeróbki plastycznej. W odlewach nie ma możliwości wpływania na wielkość ziarn przez zgniot i późniejszą rekrystalizację a zabiegi ciepln...

Kształtowanie struktury odlewów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Kształtowanie struktury odlewów Kryształy składające się na każdą strefę odlewu (ze stopu metalicznego) rosną w sposób dendrytyczny. Strefa drobnych kryształów zamrożonych powstaje wtedy, gdy stop odlewa się do formy o temp. znacznie niższej od jego zakresu krzepnięcia. W tym wypadku część ciekłeg...

Mechanizm powstawania strefy ziarn zamrożonych i słupkowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980

Mechanizm powstawania strefy ziarn zamrożonych i słupkowych Mechanizm powstawania strefy ziarn zamrożonych i słupkowych (kolumnowych) jest stosunkowo prosty. Znaczne trudniej tłumaczy się natomiast mechanizm powstawania strefy ziarn równoosiowych. Ogólny schematy powstawania strefy ziarn równoosiow...

Metoda Shawa- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 5390

Metoda Shawa Zasadą procesu Shawa jest wykonywanie form i rdzeni ceramicznych ze składników zapewniających znaczną wytrzymałość na uderzenia cieplne, dobre odwzorowanie kształtu modelu, dużą dokładność wymiarów odlewu i bardzo dobrąjakość powierzchni. Formy są dzielone, przeważnie dwuczęściowe, wyk...

Metody RP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Robert Biernacki
 • Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Metody RP 1) stereolitografia SL 2) selektywne spajanie laserowe SLS 3)wytwarzanie przedmiotów warstwowych LOM. Wspólna właściwość: nadawanie kształtu przedmiotowi następuje nie przez usuwanie materiału lecz przed dodawanie materiału, lub też prze zmianę jego stanu skupienia z ciekłego w stały. Zał...