Politechnika Warszawska - strona 491

Koszty związane z brakiem zapasów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

Koszty związane z brakiem zapasów (najbardziej dotkliwe): - koszty przestojów produkcyjnych, zakłócenia w organizacji produkcji - koszty utraconej sprzedaży-obejmują straty powstałe w wyniku braku materiałów, towarów niezbędnych do realizacji zamówienia - koszty utraconej reputacji Koszty stałe ...

Metoda ABC

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Metoda ABC: -polega na podziale zapasów na 3 grupy - według tej metody do grupy A zaliczane są zakupy, które stanowią około 10% liczby zapasów, odpowiadając jednocześnie około 70% zużytych. - grupy B stanowią około 20% ogólnej liczby zapasów ...

Metoda SMED- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Metoda SMED- jest to metoda , której celem jest redukcja czasu przezbrojenia maszyny. Zastosowanie metody przebiega w 4 krokach: Krok 1. Stadium przygotowawcze: polega na analizie istniejącej organizacji procesów poprzez obserwację, filmowanie procesów przezbrojenia i dyskusji z robotnikami nt. prz...

POKA

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

POKA - YOKE Czyli jak ustrzec się przed błędami. To metoda zapobiegania defektom pochodzącym z pomyłek. Stwarzanie warunków, w których błąd nie może się zdarzyć albo będzie natychmiast widoczny. Urządzenia Poka-yoke pozwalają na znacząca poprawę jakości procesów produkcyjnych i eliminację błędów. U...

Przykłady sygnałów ssących

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Przykłady sygnałów ssących: - sygnały anlon - puste miejsce - puste pojemniki lub inne unikatowe dla danej części jednostki manipulacyjne; - system dwupojemnikowy - CONWIP - pojedynczy system kanban (tylko k. transportu) - podwójny system kan...

Rodzaje wykresów Ishikawy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Rodzaje wykresów Ishikawy: W zależności od rozwiązywanego problemu wykres Ishikawy może ilustrować przyczyny i skutki w układzie: - przedmiotowym- stosuje się go wówczas, gdy z analizowanym skutkiem związane są układy: techniczny i cząstkowy, dające się rozłożyć na oddzielne zespoły. Wtedy na końcu...

Rodzaje zapasów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Rodzaje zapasów: - zapasy meteriałów do produkcji - zapasy produkcji w toku - zapasy wyrobów gotowych - zapasy towarów Zapasy w bilansie umiejscowione są w pozycji „B.I.Zapasy”. W ramach tej pozycji można wyróżnić: materiały, półprodu...

Różnice JiT i MRP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1162

Różnice JiT i MRP:  Ogólne JiT/ MRP: - ssący / tłoczący - materialny / informacyjny - karty kanban / plany - minimalizacja informacji / maksymalizacja danych - ogranicza biurokrację / zwiększa biurokrację - zmienny przebieg produkcji / stał...

System Sugestii- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1330

System Sugestii- skłanianie pracowników do zgłaszania swoich sugestii zmian, nieważne jak drobnych. Pracownicy omawiają własne propozycje z przełożonym i szybko je wdrażają. Przywiązuje się dużą uwagę do wsparcia ze strony najwyższego kierownictwa oraz do systemu spróbuj nagród. S. sugestii przedkła...

Sześć Sigma- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Sześć Sigma- metoda zarządzania jakością, której zadaniem jest osiągniecie jakości "sześć sigma". Opiera się na pozyskiwaniu danych w celu osiągnię-cia niemal perfekcyjnej jakości. Zakłada identyfika-cję błędów jeszcze przed ich wystą...