Politechnika Warszawska - strona 489

Stropy belkowe-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Stropy belkowe. Ten typ stropów jest obecnie rzadko stosowany, gdyż charakteryzuje się znacznym klawi-szowaniem poszczególnych elementów. W latach sześćdziesiątych stosowane były stropy z prefabrykowanych belek ZP-4 i Ka-Be-1 Pewną odmianę stropu belkowego stanowi strop z łupin De-Ce który stosowan...

Stropy drewniane-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Charakterystyka stropów drewnianych Zalety -łatwość wykonania, możliwość wykonywania w warunkach zimowych - odporność na działanie gazów agresywnych , duża izolacyjność cieplna , sztywność i stosunkowo niski koszt wykonania . Wady : -łatwopalność - podatność na gnicie ,

Stropy drewniano-gipsowe-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Stropy drewniano-gipsowe Stosowane w budynkach tymczasowych z elementów prefabrykowanych. Jego belki są w kształcie odwruconej litery T wykonane z desek i łat. Na belkach opierają się płyty gipsowe z kanałami, słomiano- gipsowe lub trzcinowo gipsowe . Jako ocieplenie służy sieczka zmieszana ze spros...

Stropy prefabrykowane-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Stropy prefabrykowane Są różnych typów , jeden z nich składa się z samych belek , układanych jedna przy drugiej i łączonych zaprawą wlewaną w styki, Inny typ ma pole wypełnione pustakami najczęściej betonowymi, Pola między belkami mogą być wypełnione płytkami zamiast pustakami , jednak słabsze jest ...

Podstawy budownictwa-tematy z inżynierii komunikacyjnej

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Tematy obowiązujące: Mapy - czytanie, co oznacza dany znak, narysuj dany znak Konstrukcja nawierzchni warstwy jezdni, ich grubość i zadania materiały stosowane do budowy warstw podział na sztywne, półsztywny i podatne koleiny i spękania (uszk...

Wady stropów żelbetowych-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Głównymi wadami stropów żelbetowych są: - mała izolacyjność termiczna i akustyczna, - wrażliwość na działanie związków chemicznych, a zwłaszcza kwasów, cukrów i substancji zawierających siarkę, - znaczne zużycie drewna w wypadku wykonywania stropów monolitycznych, betonowanych w deskowaniu. Stropy ...

Wykopy-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Wykopy: Wykopy zależą od kąta stoku naturalnego-nachylenie ściany wykopu nie może być większe niż kąt naturalny nachylenia stoku! Pierwszy etap prac to zrobienie wykopu pod fundamenty. Wykopy mogą być wąsko( szerokość do 1,5mdł) wtedy kąt nachylenia skarpy powinien wynosić około 30°. A także wykopy...

Podstawy budownictwa-zagadnienia egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

1. Wymień przynajmniej dwa rodzaje gruntów sypkich i trzy rodzaje gruntów spoistych. 2. Naszkicuj przybliżony przekrój ściany szczelnej stalowej typu,, Larssena”. 3. Jakie warunki pozwalają na wykonanie ławy fundamentowej z betonu? 4. Jakie materiały tworzą mieszankę betonu cementowego? 5. Kiedy...

Podstawy budownictwa-zestaw pytań 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Proszę scharakteryzuj grunty IV kategorji. Obszar polski został podzielony na trzy strefy różniące się pod względem głębokości przemarzania gruntu. Proszę o wymienienie tych głębokości. Beton cementowy jest materiałem powszechnie stosowanym w budownictwie. Praktycznie zawsze przy opisie konstrukcj...

Podstawy mechaniki-Sylabus

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jarosław Zalewski
 • Podstawy mechaniki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

1.Figury płaskie i bryły: prostokąt, trójkąt, trapez, prostopadłościan pole powierzchni, objętość, położenie środka ciężkości. 2. Elementy geometrii analitycznej w płaskim p...