Politechnika Warszawska - strona 485

Kalorymetria - ćwiczenie - Ciepło rozpuszczania

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1239

Grupa 23 Zespół 9 Ćwiczenie nr 1 Data: 30 03 1999 Gołdyn Grzegorz Flądro Daniel Pomiar ciepła rozpuszczania NaOH. Ocena: 1.Wstęp teoretyczny. Ciepło rozpuszczania Qrozp jest to ciepło wydzielone w procesie rozpuszczenia 1 mola substancji w n-molach rozpuszczalnika. Jego wartość zależy od ro...

Kinetyczna teoria gazów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

KINETYCZNA TEORIA GAZÓW Kinetyczna teoria gazów to nauka o budowie i własnościach fizycznych gazów oparta na statystycznych metodach badania. (prawa mechaniki stosuje się tu statystycznie- liczba atomów czy cząsteczek w układach makroskopowych jest tak duża, że wielkości średnie dają wystarczająco ...

Koloidy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742

Otrzymywanie i własności roztworów koloidalnych Wstęp Układy koloidalne są mieszaninami fizycznie i chemicznie niejednorodnymi i charakteryzują się określonym stopniem rozdrobnienia faz, przy czym jedna faza jest rozproszona w drugiej. Faza rozproszona (dyspersyjna) występuje w niewielkiej ilości ...

Krioskopia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Nr grupy 23 Nr zespołu 8 Nr ćwiczenia 8 Data wykonania ćwiczenia : 07-03-2000 Kmieć Radosław Trelińska Agnieszka Orzeł Krystyna Prokurat Michał KRIOSKOPIA Ocena : WPROWADZENIE Jedną z ważniejszych własności roztworów są własności koligatywne, czyli własności, które zależą od liczby cząst...

Krioskopia - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Nr grupy 23 Nr zespołu 8 Nr ćwiczenia 8 Data wykonania ćwiczenia : 07-03-2000 Kmieć Radosław Trelińska Agnieszka Orzeł Krystyna Prokurat Michał KRIOSKOPIA Ocena : WPROWADZENIE Jedną z ważniejszych własności roztworów są własności koligatywne, czyli własności, które zależą od liczby cząst...

Krioskopia - omówienie - równanie Clauciusa-Clapeyrona

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Grupa Zespół Ćwiczenie Data Ocena 22 8 8 7.03.2000 Imię i nazwisko Temat ćwiczenia Maria Borzęcka Joanna Jarosz Krioskopia 1. Wstęp teoretyczny Jedną z konsekwencji prawa Raoulta jest obniżenie temperatury krzepnięcia roztworu w stosunku do temperatury krzepnięcia czystego rozpuszczal...

Krioskopia - omówienie - Temperatura krzepnięcia roztworu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

KRIOSKOPIA Jedną z konsekwencji prawa Raoulta jest obniżenie temperatury krzepnięcia rozcieńczonego roztworu substancji nielotnej (znikoma prężność pary substancji rozpuszczonej, czyli można założyć, że para nad roztworem jest jednoskładnikowa) w stosunku do temperatury krzepnięcia czystego rozpusz...

Współczynnik lepkości dynamicznej cieczy - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

WIEiK Grupa 12 Szymon Łukasik Zespół nr 9 Data wykonania: 16.03.2001 Nr ćwiczenia: 7 Wyznaczanie współczynnika lepkości dynamicznej cieczy Ocena: Podpis: 1. Wprowadzenie Lepkość - tarcie wewnętrzne, to właściwość ciał stałych, cieczy, ciekłych kryształów, gazów lub plazmy. Wynika z oddzi...

Otrzymywanie i własności roztworów koloidalnych - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1211

Nr zespołu:4 Nr grupy:33 Ćwiczenie numer 5. Data: 23.10.1997 P. Piłat A. Sendłak J. Kazek Otrzymywanie i własności roztworów koloidalnych. Ocena: CZĘŚĆ TEORETYCZNA: Koloidami nazywamy układy dyspersyjne, w których średnica cząstek rozproszonych w jakimś ośrodku jest rzędu 1-500nm. Koloidy...

Otrzymywanie i własności koloidów - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

nr grupy : 31 nr zespołu : 4 ćwiczenie nr 4 data : 19.10.99 Bednarz MonikaSzymańska JoannaWincencik UrszulaZawiślak Małgorzata Otrzymywanie i własności koloidów ocena : WSTĘP TEORETYCZNY Układami koloidalnymi, lub w skrócie koloida...