Politechnika Warszawska - strona 483

Ebulioskopia - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

Grupa: 22 Zespół: 1 Ćwiczenie: 9 Data: 06.06.2000 Maciej Panek Temat: Ebulioskopia. Ocena: I. Część teoretyczna. Prężność pary P nad mieszaniną cieczy o całkowitej wzajemnej rozpuszczalności w przypadku doskonałego zachowania się tych cieczy w roztworze równa jest sumie prężności par poszczeg...

Ebulioskopia - omówienie - Ciśnienie pary nasyconej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

Grupa Zespół Ćwiczenie Data Ocena 22 8 9 14.02.2000 Imię i nazwisko Temat ćwiczenia Maria Borzęcka Joanna Jarosz Ebulioskopia 1. Wstęp teoretyczny Jedną z konsekwencji prawa Raoulta jest podwyższenie temperatury wrzenia roztwor...

Ekstrakcja - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Grupa: 22 Zespół: 1 Ćwiczenie: 11 Data: 21.05.97 1. Szczepan Bednarz 2. Magdalena Kępczyńska 3. Jarosław Zbroszczyk Temat: Ekstrakcja. Ocena: I. Część teoretyczna. Ekstrakcja to proces, który służy do wyodrębnienia związków rozpuszczony...

Entalpia swobodna reakcji chemicznej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Entalpia swobodna reakcji chem: równoważna ciepłu reakcji Δ Gr = Σµ i vi (prod) -Σµj vj (substr) Δ Gr = ΔH r + T Δsr Równa ujemnej wartości powinowactwa Zależność ciepła reakcji od T przedstawia równanie: ΔH= ΔHo-O,6T - O,675 * 10-4 ...

Wyznaczanie stałej równowagi reakcji tworzenia kompleksów jodu z aroma...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 469

Nr. ćwiczenia 7 Temat: Wyznaczanie stałej równowagi reakcji tworzenia kompleksów jodu z aromatami. grupa 34 Data wyk. 25,01,2000 Katarzyna Augustyn Tomasz Motyka zespół OPIS ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej równowagi dla reakcji tworzenia kompleksów jodu z aromatami. Sta...

Otrzymywanie i własności koloidów - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Nr. ćwiczenia 6 Temat: Otrzymywanie i własności koloidów grupa 34 Data wyk. 19-10-1999 Katarzyna Augustyn Agnieszka Przytocka zespół 6 WSTĘP TEORETYCZNY. Koloidy to mieszaniny niejednorodne pod względem fizycznym i chemicznym. Charakteryzują się określonym stopniem rozdrobnienia faz ( je...

Otrzymywanie i własności koloidów - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Nr. ćwiczenia 6 Temat: Otrzymywanie i własności koloidów grupa 34 Data wyk. 19-10-1999 Katarzyna Augustyn Agnieszka Przytocka zespół 6 WSTĘP TEORETYCZNY. Koloidy to mieszaniny niejednorodne pod względem fizycznym i chemicznym. Charakteryzują się określonym stopniem rozdrobnienia faz ( je...

Pomiar prężności pary - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Nr ćwiczenia: I Temat: Pomiar prężności pary. Grupa 34 Data wyk 30.11.99. Katarzyna Augustyn Arkadiusz Kmiec Agnieszka Przytocka Zespół: 6 WSTĘP Cząsteczki w powierzchniowej warstwie lustra cieczy obdarzone wystarczającą do pokonania sił oddzialywan międzycząsteczkowych energią, mogą op...

Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz para - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

Nr ćwiczenia: II Temat: Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz para . Grupa 34 Data wyk 07.12.99. Katarzyna Augustyn Arkadiusz Kmieć Agnieszka Przytocka Zespół: 6 WSTĘP. Prężność pary nad ciekłym roztworem spełnia równanie Raoulta. p1=p0 x1 Prawo to jest spełnione dla roztworów dosk...

Destylacja - labolatorium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 854

PK WIiTCh GR. 24 Zespół nr 1 Ćwiczenie: 3 Tytuł: Destylacja Data: 1.04.2003 1. Temat: Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz- para w układach dwuskładnikowych o całkowitej mieszalności. Ocena: 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA Destylacja jest procesem jednostkowym ma na celu rozdzielenie ciekłego roz...