Politechnika Warszawska - strona 482

 Pomiar ciepła rozpuszczania NaOH metodą kalorymetryczną - omówienie...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

Grupa: 23 Zespół: 8 Ćwiczenie: 1 Data: 31.05.2000 1.Kmieć Radosław 2.Prokurat Michał 3.Ługowska Barbara Temat: Pomiar ciepła rozpuszczania NaOH metodą kalorymetryczną. Ocena: Część teoretyczna: Ciepło rozpuszczania Qrozp jest to ciepło wydzielone w procesie rozpuszczenia 1 mola substancji w...

Pomiar ciepła rozpuszczania NaOH metodą kalorymetryczną - omówienie...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Grupa: 23 Zespół: 8 Ćwiczenie: 1 Data: 31.05.2000 1.Kmieć Radosław 2.Prokurat Michał 3.Ługowska Barbara Temat: Pomiar ciepła rozpuszczania NaOH metodą kalorymetryczną. Ocena: Część teoretyczna: Ciepło rozpuszczania Qrozp jest to ciepło wydzielone w procesie rozpuszczenia 1 mola substancji w...

Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz - para - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Nr grupy : 23 Nr zespołu :8 Ćwiczenie nr 7 Data : 22-05-2000 Radosław Kmieć Michał Prokurat Krystyna Orzeł Agnieszka Trelińska Destylacja. Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz - para. Ocena : CZĘŚĆ TEORETYCZNA Poszczególne składniki układu ciecz-para znajdujące się w równowadze muszą...

Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz - para - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1351

Nr grupy : 24 Nr zespołu :1 Ćwiczenie nr 3 Data : 16-05-2003 Destylacja. Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz - para. Ocena : CZĘŚĆ TEORETYCZNA Poszczególne składniki układu ciecz-para znajdujące się w równowadze muszą spełniać warunek : mAroztw = mAgaz Wychodząc z takiego założenia mo...

Destylacja zbiorcza - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 378

PK WIiTCh GR. 24 Zespół nr 1 Sprawozdanie zbiorcze z ćw. nr 3 Data: 23.05.2003 Destylacja Wyznaczanie krzywych równowagowych ciecz- para w układach dwuskładnikowych o całkowitej mieszalności. Ocena: 1. Część teoretyczna Destylacja jest procesem jednostkowym ma na celu wzbogacenie mieszanin...

Destylacja - Prężność pary - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 770

Grupa Zespół Ćwiczenie Data Ocena 22 8 7 23.05.2000 Imię i nazwisko Temat ćwiczenia Edyta Błaż Maria Borzęcka Joanna Jarosz DESTYLACJA 1. Wstęp teoretyczny Prężność pary nad ciekłym roztworem przedstawia się w układzie p = f(x), gdzie na osi odciętych znajduje się

Destylacja - układ zeotropowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1729

Grupa 24 Zespół 3 Ćwiczenie 3 06.05.2003 Destylacja Ocena: 1. Wstęp teoretyczny Prężność pary nad ciekłym roztworem przedstawia się w układzie p = f(x), gdzie na osi odciętych znajduje się ułamek molowy składnika drugiego, a na osi rzę...

Ebulioskopia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Grupa: 23 Zespół: Ćwiczenie: 9 Data: 07.03.2000 Tarada Ewa Temat: Ebulioskopia. Ocena: I. Część teoretyczna. Prężność pary P nad mieszaniną cieczy o całkowitej wzajemnej rozpuszczalności w przypadku doskonałego zachowania się tych cieczy w roztworze równa jest sumie prężności par poszczególny...

Ebulioskopia - omówienie - Ciśnienie całkowite

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Grupa: 23 Zespół: 9 Ćwiczenie: 9 Data: 16.03.98 1. Marta Stachoń 2.Paweł Janas Temat: Ebulioskopia. Ocena: I. Część teoretyczna. Prężność pary P nad mieszaniną cieczy o całkowitej wzajemnej rozpuszczalności w przypadku doskonałego zachowania się tych cieczy w roztworze równa jest sumie prężn...

Ebulioskopia - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Grupa: 23 Zespół:9 Ćwiczenie: 9 Data: 07.03.2000 Więcaszek Towek Lugowska Barbara Sypula Marcin Temat: Ebulioskopia. Ocena: I. Część teoretyczna. Prężność pary P nad mieszaniną cieczy o całkowitej wzajemnej rozpuszczalności w przypadku doskonałego zachowania się tych cieczy w roztworze równ...