Politechnika Warszawska - strona 474

Laboratorium termodynamiki - Poprawa IVS6

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Poprawa IV S/6 1. Obliczenia i wyniki dotyczące CH3COOH Obliczono przewodność molową Λ badanych roztworów, stopień dysocjacji α oraz, korzystając z prawa rozcieńczeń Ostwalda, stałą Kc. ...

Laboratorium termodynamiki - Poprawa S10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Poprawa S/10 Ogniwo II F = 96485,34 C Tabela 6.Zestawienie pomiarów E w temperaturze T1 = 25,5oC Nr E / mV 826,5 1 825,89 E/mV 2 825,96 3 825,76* 826,0 4 825,72* 5 825,73* 6 825,74* 825,5 0 3 6 Nr (t) 6 Nr (t) 6 Nr (t) Wykres 1. Tabela 7. Zestawienie pomiarów E w temp...

Laboratorium termodynamiki - prawo podziału

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

SPRAWOZDANIE Data: 08.03.2010 AUTORZY: PINTAL Iwona PRZATSEK Agnieszka PUZIO Monika TEMAT: Prawo podziału Nernsta. Wyznaczanie stałej równowagi reakcji I2+I- I3- Cel ćwiczenia: Wyznaczenie stałej równowagi reakcji: I2+I- I3- przebiegającej w roztworze wodnym. WSTĘP TEORETYCZNY Wyznaczając...

  Prężność pary - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1708

  Prężność pary   Określenie  zależności  prężności  pary  od  temperatury.   1. Zadanie do wykonania   Zmierzyć w kilku temperaturach prężności pary zadanej substancji metodą izoteniskopową. Na podstawie otrzymanych wyników, wyliczyć entalpię parowania badanej cieczy.   2. Aparatura   Do ...

  Prężność pary - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 910

Politechnika Warszawska Zakład Chemii Fizycznej Wyznaczanie prężności pary cieczy jednoskładnikowej Łukasz Włoszczak Izabela Zadrożna Data: 09.03.2011 Dzień / godzina: Środa 12-16 Ocena: Podpis: Wstęp teoretyczny Wystąpienie stanu równowagi pomiędzy fazą ciekłą a fazą gazową w układzie j...

Stała równowagi reakcji - protokół

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Protokół do ćwiczenia: Stała równowagi reakcji . Wydział Chemiczny Dzień/godz. środa/ 1215-1600 Data 3.12.2003 Nazwisko i imię 1. Justyna Krajewska 2. Anna Miszczak 3. Michał Irach Ocena z przygotowania Ocena z sprawozdania Prowadzący Imię i nazwisko Temp. pomiarów: Rozpuszczalnik o...

Przewodność v1.1 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099

Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przewodności elektrolitycznej oraz przewodności molowej elektrolitu mocnego - HCl oraz słabego - CH3COOH, a następnie wyznaczenie wartości granicznej ∞ elektrolitu mocnego oraz stałej dysocjacji słabego kwasu. W...

Przewodność v1.2 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przewodności elektrolitycznej oraz przewodności molowej elektrolitu mocnego - HCl oraz słabego - CH3COOH, a następnie wyznaczenie wartości granicznej ∞ elektrolitu mocnego oraz stałej dysocjacji słabego kwasu. W...

Przewodność v1.3 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przewodności elektrolitycznej oraz przewodności molowej elektrolitu mocnego - HCl oraz słabego - CH3COOH, a następnie wyznaczenie wartości granicznej ∞ elektrolitu mocnego oraz stałej dysocjacji słabego kwasu. W...

Przewodność v1.4 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Prowadzący: mgr inż. Michał Jakubczyk Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przewodności elektrolitycznej oraz przewodności molowej elektrolitu mocnego - HCl oraz słabego - CH3COOH, a następnie wyznaczenie wartości granicznej ∞ elektrolitu mocnego oraz stałej dysocjacji słabego kwasu. W...