Politechnika Warszawska - strona 472

Lepkość - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896

Nr grupy Nr zespołu Nr ćwiczenia 3 Data wykonania ćwiczenia : Lepkość cieczy Ocena : 1.Wstęp teoretyczny. Lepkość cieczy jest to siła tarcia występująca przy przesuwaniu sąsiednich warstw cieczy względem siebie. Siłę F potrzebną do nadania cieczy gradientu prędkości, czyli stałej różnicy prędko...

Materiałoznawstwo - Analiza termiczna - labolatorium

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2177

Paweł Piotrowski Grupa 103; L07 Laboratorium z Materiałoznawstwa Analiza termiczna Rok Akademicki 2008/2009 Data: Ocena: Popis: Analiza termiczna Równowaga fazowa - występuje, gdy stosunki ilościowe między fazami układu, tj. skład fazowy pozostają stałe. Równowaga termodynamiczna - jest fu...

Micelizacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

KRYTYCZNE STĘŻENIE MICELIZACJI SURFAKTANTU Skład zespołu wykonującego doświadczenie: Agata Przeradzka Żaneta Rucińska Przemysław Paszkiewicz Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Prowadzący: prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia było wyznaczenie krytyczne...

Krytyczne stężenie micelizacji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1365

KRYTYCZNE STĘŻENIE MICELIZACJI SURFAKTANTU Skład zespołu wykonującego doświadczenie: Agata Przeradzka Żaneta Rucińska Przemysław Paszkiewicz Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Prowadzący: prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia było wyznaczenie krytyczne...

Krytyczne stężenie micelizacji surfaktantu- omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 805

KRYTYCZNE STĘŻENIE MICELIZACJI SURFAKTANTU Skład zespołu wykonującego doświadczenie: Agata Przeradzka Żaneta Rucińska Przemysław Paszkiewicz Ocena z przygotowania Ocena ze sprawozdania Prowadzący: prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia było wyznaczenie krytyczne...

Micelizacja - omówienie - stężenie micelizacji surfaktantu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1470

Sprawozdanie „Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji surfaktantu” Prowadzący: prof. dr hab. A. Sporzyński Skład zespołu: Punkty z przygotowania: Punkty ze sprawozdania: Jędrzej Korczak (j.korczak@wp.pl) Monika Prządka (misiaczekt@tlen.pl) Piotr Olędzki (piotroledzki89@gmail.com) I. C...

Moment dipolowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 469

6. Opracowanie wyników: Tabela 1. Zestawienie danych z protokółu Gdzie: mk-masa kolbki [g] mr - masa rozpuszczalnika [g] ms - masa substancji [g] w2 - ułamek wagowy badanej substancji do roztworu ε - stała dielektryczna wyznaczona prostej kalibracyjnej ε = -0,0245 +3,537 n - współczynnik załam...

Moment dipolowy - omówienie - metoda Guggenheima - Smitha

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 525

6. Opracowanie wyników: Tabela 1. Zestawienie danych z protokółu Gdzie: mk-masa kolbki [g] mr - masa rozpuszczalnika [g] ms - masa substancji [g] w2 - ułamek wagowy badanej substancji do roztworu ε - stała dielektryczna wyznaczona prostej kalibracyjnej ε = -0,0245 +3,537 n - współczynnik załam...

Moment dipolowy - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 476

Prowadzący: dr R. Bareła Wyznaczenie momentu dipolowego metodą Guggenheima - Smitha Skład zespołu: Aleksandra Kucharska Marcin Kąkol Piotr Kosakowski Ocena: gr. 3 Celem pomiarów było wyznaczenie momentu dipolowego 2-branizolu. 1. Podstawy teoretyczne. Moment elektryczny rzędu niezerowego ...

Moment dipolowy - omówienie - udział konformerów

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

6. Opracowanie wyników: Tabela 1. Zestawienie danych z protokółu Gdzie: mk-masa kolbki [g] mr - masa rozpuszczalnika [g] ms - masa substancji [g] w2 - ułamek wagowy badanej substancji do roztworu ε - stała dielektryczna wyznaczona prostej kalibracyjnej ε = -0,0245 +3,537 n - współczynnik załam...