Politechnika Warszawska - strona 465

Mechanizm sprzężenia indukcyjnego

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

Mechanizm sprzężenia indukcyjnego (magnetycznego), możliwości występowania tego mechanizmu oraz środki przeciwdziałania zakłóceniom oddziaływującym w wyniku sprzężeń indukcyjnych . Sprzężenia indukcyjne występują w skutek oddziaływania strumienia magnetycznego wytwarzanego przez źródło zakłóceń, np...

Mechanizm sprzężeń przewodzonych

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Mechanizm sprzężeń przewodzonych (rezystancyjnych, impedancyjnych) oraz przykłady środków zaradczych ograniczających wpływ sprzężeń przewodzonych . Sprzężenie przez przewodzenie występuje wówczas gdy co najmniej dwa obwody mają jedną wspólną impedaneję Zk (

Model rozprzestrzeniania się oraz oddziaływania zaburzeń elektromagnet...

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

. Model rozprzestrzeniania się oraz oddziaływania zaburzeń elektromagnetycznych, ich klasyfikacja oraz podstawowe parametry . Schemat rozprzestrzeniania się zakłóceń: każde zakłócenie wpływa na co najmniej jedno urządzenie, każde sprzężenie wiąże jedno zakłócenie z jednym poziomem zakłóceń, każdy o...

Ograniczniki przepięć jako pasywne elementy przeciwzakłóceniowe

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Ograniczniki przepięć jako pasywne elementy przeciwzakłóceniowe - rodzaje i charakterystyczne parametry . Ograniczniki przepięć SPD mają na celu ograniczenie przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub procesami łączeniowymi. Przed...

Odporność urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne ...

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

S ystematyka i rodzaje badań odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne oraz kryteria oceny odporności . W przepisach międzynarodowych oraz europejskich, dotyczących badań odporności urządzeń z zakresu EMC, zakres badań został określony pod kątem charakterystycznych parame...

Wyładowania elektrostatyczne ESD

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1491

Wyładowania elektrostatyczne ESD, charakterystyka i sposób oddziaływania na obiekty techniczne oraz sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom tych wyładowań. Wyładowanie elektrostatyczne - nagły i chwilowy przepływ prądu elektrycznego przepływającego między dwoma obiektami o różnych

Zasady metod badawczych odporności urządzeń elektronicznych na zakłóce...

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Zasady metod badawczych odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne przewodzone i promieniowane, klasyfikacja środowiska elektromagnetycznego ze względu na możliwość oddziaływania różnych rodzajów zaburzeń. Zakłócenia promieniowane: Badania odporności urządzeń na zakłócenia...

Ocena przydatności wody do celów budowlanych

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 854
Wyświetleń: 4683

TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Ocena przydatności wody do celów budowlanych DATA: 10.10.2005 PODSTAWY TEORETYCZNE: Składnikami które w sposób zasadniczy wpływają na jakość wody zarobowej są: jony siarczanowe - reagują ze składnikami zaczynu cementowego, tworząc związki znacznie zwiększające swoją obję...

Oznaczanie zawartości węglanu w wapnie palonym

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1029

Temat i cel ćwiczenia : Oznaczanie zawartości nierozłożonego węglanu wapniowego w wapnie palonym Podstawy teoretyczne : Wapno palone należy do powietrznych spoiw mineralnych, tzn. twardniejących po zarobieniu wodą na powietrzu. Surowcem do produkcji spoiw wapiennych są skały wapienne, które opr...

Identyfikacja wybranych kationów

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2016

TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja wybranych kationów DATA: 07.11.2005 PODSTAWY TEORETYCZNE: Związki nieorganiczne w roztworach wodnych mają tendencję do dysocjacji, czyli rozpadania się na jony (dodatnie - kationy i ujemne - aniony). Np. Powodowane jest to polarną budową cząsteczek wody. An...