Politechnika Warszawska - strona 464

Powierzchnie topograficzne-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2184

Wykład #9            Powierzcnie topograficzne      Topografia   Powierzchnia topograficzna -jest to powierzchnia terenu , zwykle urozmaicona nie dająca się określić geometrycznie. Powierzchnię topograficzną na ogół przedstawia się w rzucie cechowanym .   Lin ie warstwowe-podobnie jak dla płaszczyz...

Związki podstawowe i rzuty Monge'a

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1127

Witaj w świecie geometrii wykreślnej ! Geometrię dzielimy na planimetrię, czyli geometrię płaszczyzny oraz stereometrię , czyli geometrię przestrzeni trójwymiarowej. Wykład #1            Związki podstawowe i rzuty Monge'a    Podstawowe...

Charakterystyka mechanizmu sprzężeń pojemnościowych

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

Charakterystyka mechanizmu sprzężeń pojemnościowych (elektrycznych) i zróżnicowane przypadki tego mechanizmu . Pole elektryczne wytwarzane przez np. przewody obwodu zakłócającego wywołuje w drodze indukcji elektrycznej napięcie zakłóc...

Charakterystyka wyładowań atmosferycznych

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1204

Charakterystyka wyładowań atmosferycznych i impulsowego pola wyładowań piorunowych LEMP jako źródła zaburzeń naturalnych. Wyładowania piorunowe stanowią źródło zakłóceń oddziałujących bezpośrednio na obiekty z urządzeniami elektrycznymi...

Zakłócenia sztuczne-charakterystyka

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

Charakterystyka zakłóceń spowodowanych pracą systemów elektroenergetycznych i urządzeń elektrycznych (zakłócenia sztuczne). Grupy urządzeń emitujących wąsko i szerokopasmowe przebiegi okresowe - Długotrwałe zakłócenia niskiej, średniej i wysokiej częstotliwości (od pojedynczych Hz do ok. i 100 GHz)...

Definicja kompatybilności elektromagnetycznej

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

1. Definicja kompatybilności elektromagnetycznej i i związane z nią podstawowe definicje oraz określenia (EMC, zaburzenia, odporność, priorytet środków ochrony i inne). Kompatybilność elektromagnetyczna - zdolność urządze...

Ekrany i osłony, zasady i skuteczność ekranowania

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2149

Ekrany i osłony, zasady i skuteczność ekranowania w zależności od cech oddziaływującego pola, rodzaje ekranów i dobór materiałów na ekrany. Ekranowanie osłabia pola elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne, które przenikają do urządzeń, jednocześnie ułatwia ograniczenie zakłóceń emitowanych ...

Filtry jako pasywne elementy przeciw zakłóceniowe

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2450

Filtry jako pasywne elementy przeciw zakłóceniowe (podstawowe parametry i sposoby wyznaczania ich charakterystyk, cechy konstrukcyjne) . Filtry to urządzenia celowo prowadzające selektywne częstotliwościowo sprzężenia przez przewodzenie i w znacznym stopniu ograniczające prądy zakłóceniowe dla okre...

Mechanizm rozprzestrzeniania się zakłóceń

 • Politechnika Warszawska
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1309

Mechanizm rozprzestrzeniania się zakłóceń (sprzężenia) w skutek propagacji pola elektromagnetycznego (promieniowania) i środki przeciwdziałania . W przypadku dużej odległości pomiędzy źródłem pola i urządzeniem posługujemy się parametrami pola elektromagnetycznego. Warunki propagacji pola zależą od...