Politechnika Warszawska - strona 463

Podstawy aksonometrii

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3003

Wykład #5            Podstawy aksonometrii Rzuty Monge`a, powszechnie stosowane w praktyce inżynierskiej, wymagają pewnej wprawy w odczytywaniu i dlatego często dla uzyskania plastycznego, łatwego do odczytania obrazu używa się rzutów aksonometrycznych, czyli aksonometrii. Aksonometria jest odmianą...

Przenikanie w aksonometrii

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2765

Wykład #7            Przenikanie w aksonometrii W wykładzie rozwiążemy kilka przykładów przenikania brył a aksonometrii ukośnej. Metoda postępowania w tego typu zadaniach w aksonometrii prostokątnej jest identyczna. Przykład 1 Znaleźć linię przenikania dwóch prostopadłościanów. Prowadzimy płaszczyz...

Transformacje-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1967

Wykład #3 Transformacje Transformacja jest to wprowadzenie dodatkowej rzutni i wyznaczenie rzutów punktu w nowym układzie . Transformację punktu i prostej dla rzutni trzeciej i czwartej omówiliśmy w wykładzie 1. Teraz zajmiemy się takimi transformacjami prostych i płaszczyzn, które ustawią dany ele...

Związki podstawowe i rzuty Monge'a -wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2450

Witaj w świecie geometrii wykreślnej ! Geometrię dzielimy na planimetrię, czyli geometrię płaszczyzny oraz stereometrię , czyli geometrię przestrzeni trójwymiarowej. Wykład #1            Związki podstawowe i rzuty Monge'a    Podstawowe...

Rzuty Monge'a cz.2-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2632

Wykład #2 Rzuty Monge'a cz.2 Odwzorowanie prostej 1. obraz prostej dowolnie ustawionej Przez dwa dowolne punkty przechodzi tylko jedna prosta. Przez prostą poprowadźmy płaszczyznę  1 prostopadłą do rzutni poziomej -  1 oraz płaszczyznę  2 prostopadłą do rzutni pionowej -  2 Płaszczyzny te rzuca...

Transformacje-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1540

Wykład #3 Transformacje Transformacja jest to wprowadzenie dodatkowej rzutni i wyznaczenie rzutów punktu w nowym układzie . Transformację punktu i prostej dla rzutni trzeciej i czwartej omówiliśmy w wykładzie 1. Teraz zajmiemy się takimi transformacjami prostych i płaszczyzn, które ustawią dany ele...

Działania na wielościanach -wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 952

Wykład #4  Działania na wielościanach   Wielościan jest to bryła zbudowana ze skończonej ilości wielokątów płaskich, które spełniają następujące warunki; 1-każde dwa wielokąty mają bok albo wierzchołek wspólny, bądź nie mają żadnego punktu wspólnego, 2-każdy bok wielokąta jest bokiem wspólnym dla d...

Konstrukcje w aksonometrii-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

Wykład #6            Konstrukcje w aksonometrii W niniejszym wykładzie rozwiążemy kilka zadań z konstrukcji podstawowych, wykorzystując metodę rzutów aksonometrycznych. Zdania będziemy rozwiązywać w aksonometrii ukośnej, należy jednak pamięta...

Przenikanie w aksonometrii-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246

Wykład #7            Przenikanie w aksonometrii W wykładzie rozwiążemy kilka przykładów przenikania brył a aksonometrii ukośnej. Metoda postępowania w tego typu zadaniach w aksonometrii prostokątnej jest identyczna. Przykład 1 Znaleźć linię przenikania dwóch prostopadłościanów. Prowadzimy płaszczyz...

Rzut cechowany-wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2373

Wykład #8            Rzut cechowany Wiadomości wstępne Rzut cechowany jest szeroko stosowany do projektowania wszelkich planów przestrzennych takich jak drogi, koleje, zbiorniki wodne, place, boiska sportowe oraz szacowania rozległości robót ziemny...