Politechnika Warszawska - strona 462

Algebra-wiadomości wstępne

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1. P ODSTAWOWE STRUKTURY ALGEBRAICZNE Definicja D ziałaniem 2-argumentowym na niepustym zbiorze A nazywamy dowolne odwzorowanie Wartość f ( a,b ) nazywamy rezultatem (wynikiem) działania f na elementach a , b ze zbioru A. Jeśli f jest działaniem w A, X ⊆ A oraz dla dowolnych elem...

Wzory

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

k=0,1,...,n-1 Ogólne równanie płaszczyzny: Ax+By+Cz+D=0 Odcinkowe równanie płaszczyzny Kąt między płaszczyznami Warunek prostopadłości Warunek równoległości Odległość punktu P od płaszczyzny: Parametryczna postać prostej Kierunkowe równani...

Badanie drgań wahadła sprężynowego

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2702

I WB Temat: Badanie drgań wahadła sprężynowego 9.04.2008 Nr cw. 7 RUCH HARMONICZNY (DRGAJĄCY PROSTY) Drganie obciążnika zawieszonego na sprężynie jest przykładem ruchu drgającego prostego- ruch ten jest ruchem okresowym. Pociągając obciążnik w dół rozciągamy sprężynę, wskutek czego powstają w ...

Fotometr BUNSENA

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1785

Fotometr BUNSENA Część teoretyczna. Wielkością charakteryzującą źródło światła jest jego natężenie ( światłość) I, wyrażająca ilość promieniowania świetlnego wysyłanego przez źródło światła w jednostce czasu w jednostkowy kąt bryłowy. Jednostką natężenia źródła światła w

Mostek wheatstona

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Budownictwo Rok I Grabiński Patryk 22/04/2009r. Ćwiczenie nr 16 Pomiar pojemności kondensatora metodą mostka Wheatstone'a Układ pomiarowy Tabele pomiarowe kondensator pomiar 1 C [nF] pomiar 2 C [nF] pomiar 3 C [nF] pomiar 4 C [nF] pomiar 5 C [nF] wartość średnia Cśr [nF] u(Cśr) C1 630 634 6...

Sprawdzenie prawa Steinera

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1575

Sprawdzenie prawa Steinera Wstęp teoret y czny II Zasada dynamiki: Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się, to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem, którego wartość jest wprost proporcjonalna do wartości siły wypadkowej

Działania na wielościanach

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1694

Wykład #4  Działania na wielościanach   Wielościan jest to bryła zbudowana ze skończonej ilości wielokątów płaskich, które spełniają następujące warunki; 1-każde dwa wielokąty mają bok albo wierzchołek wspólny, bądź nie mają żadnego punktu wspólnego, 2-każdy bok wielokąta jest bokiem wspólnym dla d...

Konstrukcje w aksonometrii

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2618

Wykład #6            Konstrukcje w aksonometrii W niniejszym wykładzie rozwiążemy kilka zadań z konstrukcji podstawowych, wykorzystując metodę rzutów aksonometrycznych. Zdania będziemy rozwiązywać w aksonometrii ukośnej, należy jednak pamięta...