Politechnika Warszawska - strona 460

Tematy zaliczeniowe + odpowiedzi

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

TEMATY EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Co to jest otoczenie organizacji? Scharakteryzuj rodzaje otoczenia ze względu na intensywność oddziaływania Scharakteryzuj czynniki otoczenia ogólnego (makroekonomicznego) organizacji Scharakteryzuj czynniki otoczenia zad...

Baza danych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Nastaj
 • Bazy danych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1281

Baza danych Baza danych służy do tworzenia i zarządzania zapisanymi danymi w systemie komputerowym. Prosta baza obejmuje jedną lub kilka tabel, natomiast bardziej rozbudowane bazy posiadają dziesiątki jak nie setki tabel zawierających...

Podstawy relacyjnych baz danych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Nastaj
 • Bazy danych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

Architektura systemów baz  danych Terminologia Baza danych  jest to zbiór danych  trwałych, które są wykorzystywane  przez system aplikacji danej  organizacji.  Baza danych, rozumiana jako zbiór  danych, wraz z aplikacją bazy danych  stanow...

Kolokwium 2 wersja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Joanna Izdebska
 • BHP i Ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

1. Wśród czynników niebezpiecznych i szkodliwych wyróżniamy: d) chemiczne, fizyczne. Biologiczne, psychofizyczne 2. Czynniki występujące w środowisku pracy to: a) szkodliwe b) niebezpieczne c) uciążliwe d)negatywne i pozytywne 3. Powszechnie znane czynniki fizyczne to: b) hałas c) drgani...

Kolokwium - Czynniki fizyczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Joanna Izdebska
 • BHP i Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

1. Wśród czynników niebezpiecznych i szkodliwych wyróżniamy: c) chemiczne, fizyczne. Biologiczne, psychofizyczne 2. Czynniki występujące w środowisku pracy to: a) szkodliwe b) niebezpieczne c) uciążliwe 3. Powszechnie znane czynniki fizyczne to: b) hałas c) drgania mechaniczne e) promieniowanie...

Analiza finansowa - Kierunki analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Kierunki analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa na potrzeby oceny jego  sytuacji ekonomicznej- omówienie analizy finansowej Brzezin W.: Ogólna  teoria rachunkowości,  Wyd. WSHiP, Warszawa  1998. (przypomnieni e) Udział inżyniera Skrócony bilans analityczny przedsiębiorstwa Sierpińska M., Jachna T....

Drewno- tablice pomocnicze do projektowania więźby dachowej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Dzięgielewski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1218

TABLICE POMOCNICZE DO PROJEKTU WI BY DACHOWEJ  (wyci g z normy: PN-B-03150)    Warto ci współczynnika kmod:    Klasa u ytkowania  Materiał / klasa trwania obci enia  1  2  3  Drewno lite i klejone warstwowo, sklejka        - stałe  0,60  0,60  0,5...

Drewno-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Dzięgielewski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

1 budownictwo ogólne konstrukcje  drewniane Czynniki warunkujące  trwałość konstrukcji • warunki uŜytkowania konstrukcji w trakcie  wymaganego okresu przydatności uŜytkowej • kryteria wymaganego zachowania się konstrukcji • oczekiwane warunki środowiskowe • skład, właściwości i zachowanie się mater...

Drewno-opracowanie2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Dzięgielewski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

1 Budownictwo ogólne konstrukcje drewniane Ś ciskanie równoległe do włókien d O c d c d O c f A k N , , , , ≤ = σ N - siła ściskająca k c - współczynnik wyboczeniowy A d - powierzchnia obliczeniowa przekroju  poprzecznego 2 A d - powierzchnia obliczeniowa  [mm2] • A d = An - jeŜeli symetryczne osła...

Obciążenia wiatr-śnieg- materiały pomocnicze z budownictwa ogólnego...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Andrzej Dzięgielewski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

1 MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH Z BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Zbieranie obciążeń. 1.  Obciążenie stałe Obciążenia stałe należy przyjmować zgodnie z normą: PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. Norma dostępna jest m.in. w czytel...