Politechnika Warszawska - strona 459

Odpowiedzi na pytania 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Co to jest delegowanie uprawnień? Omów zalety i wady Pod pojęciem delegowanie należy rozumieć to, że menedżer przydziela zadania, a wraz z nimi również odpowiedzialność za nie i uprawnienia, danemu pracownikowi w taki sposób, że od tej pory menedżer nie jest bezpośrednio zaangażowany w wykonanie ...

Odpowiedzi na pytania 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

18. Czy każdy menadżer powinien być przywódcą? Uzasadnij. Nie każdy menadżer powinien być przywódcą, gdyż ich cechy i umiejętności są odmienne Umiejętności menedżerskie Umiejętności przywódcze Planuje Posiada wizję Działa od szczegółu do ogółu Działa od ogółu do szczegółu Eliminuje ryzyko P...

Odpowiedzi na pytania 5

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

24. Scharakteryzuj znane Ci grupy wskaźników w analizie finansowej. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 1.Wskaźnik zyskowności sprzedaży  ROS informuje ile zysku otrzymuje przedsiębiorstwo z 1 złotówki przychodu netto ROS = zysk netto x 100/sprzedaż netto 2.Wskaźnik zyskowności (rentowności) majątku  ROA info...

Odpowiedzi na pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1407

Co to jest otoczenie organizacji? Scharakteryzuj rodzaje otoczenia ze względu na intensywność oddziaływania Otoczenie w przedstiębiorstwie - całokształt zjawisk, procesów, podmiotów oddziaływujących na organizacje z zewnątrz OTOCZ...

Opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1211

EKOZA 1 1) Wyjaśnij zaleŜności pomiędzy praktyką a teorią zarządzania. 2) Przedstaw dowody na istnienie zarządzania w okresie przednaukowym. wielkie budowle: piramidy egipskie, Wielki Mur Chiński wielkie wyprawy: - wojenne (Aleksander Wielki) - wyprawy krzyŜowe - wyprawy geograficzne wielkie...

Opracowanie 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099

9 1) Wyjaśnij róŜnicę pomiędzy organizacją w sensie rzeczowym, atrybutowym i Czynnościowym Znaczenie rzeczowe-organizaccja to calosc zlozona z ludzi wspoldzialajacych przy realizacji jakiegos celu Organizacja to cało ść zło Ŝ ona z ludzi wsOrganizacja Znacz enie atrybutowe-organizacja to struktu...

Próg rentowności - Struktura organizacyjna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

Próg rentowności - nazywany także punktem wyrównania (ang. BEP - break even point). Próg rentowności obrazuje sytuację, w której przychody ze sprzedaży pokrywają koszty stałe i koszty zmienne przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym obliczenia progu rentowności jest podział kosztów przedsiębiorstwa ...

Pytania na egzamin - Zarządzanie strategiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1953

  1) 14 zasad sprawnego zarządzania wg Fayola    2) próg rentowności - definicja, wzór w ujęciu wartościowym i   procentowym    3) główne wielkości charakteryzujące strukturę organizacyjną   (hierarchiczność, liczba pracowników podległych na każdego kierownika   itp)    4) metody analizy otoczenia ...

Skrypt - podsumowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1218

Co to jest otoczenie organizacji? Scharakteryzuj rodzaje otoczenia ze względu na intensywność oddziaływania Otoczenie w przedsiębiorstwie - całokształt zjawisk, procesów, podmiotów oddziaływujących na organizacje z zewnątrz Otoczenie spokojne luźnowspółzależne-konkurencja niezbyt liczna, w miare ...

Skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

Co to jest otoczenie organizacji? Scharakteryzuj rodzaje otoczenia ze względu na intensywność oddziaływania Otoczenie w przeds iębiorstwie - całokształt zjawisk, procesów, podmiotów oddziaływujących na organizacje z zewnątrz Otoczenie spokojne luźnowspółzależne- konkurencja niezbyt liczna, w miar...