Politechnika Warszawska - strona 456

Wyznaczniki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

WYZNACZNIKI          1.  Obliczyć wyznaczniki    a)  3 2 4 6       b)  2 3 6    -10   c)         3 2 4 5   d)  a a 1     a   e)     sin cos cos sin   f)  44   175 33 25     g)  496 498 497 499       2.  Obliczyć wyznaczniki rozwijając je  według elementów pierwszej kolumny    a)  2 3 4 5 2 1 1 2 ...

Wzory na pochodne i calki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

Wzory na pochodne i całki ( f  +  g ) =  f  +  g  , ( f − g ) =  f − g  , ( f · g ) =  f · g  +  f · g  , f g = f · g − g · f g 2 , g  = 0 ( c ) = 0  , c  – stała rzeczywista ( x α ) =  αxα− 1  , α ∈  R x αdx  = xα +1 α  + 1 +  C α  =  − 1 ( a x ) =  ax  ln  a , a   0 , a  = 1 ( e x ) =  ex e xdx...

Wyrażenia algebraiczne- zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Urszula Rutkowska
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

                                                 WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE.     1.  Uporządkować i uprościć      (a)  2 2 2 6 ) 2 3 ( 4 ) ( 2 a a b a b a a + − − −   (b)   ) 2 3 ( 4 ) 2 ( 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 b a a b b b ab b a b a − + + − −        (c)  ) 3 12 ( ) 2 ( 5 3 2 a b b a c b a − − + − + − ...

Asfalty - wiadomości ogólne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1 . Asfalty mogą być pochodzenia naturalnego lub uzyskiwane z przeróbki ropy naftowej (destylacji). Mają konsystencję stałą lub półpłynną, a pod wpływem ogrzewania przechodzą w stan ciekły. Asfalty są odporne na działanie większości kwasów, zasad...

Cechy fizyczne i mechaniczne skał

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3689

2.1.5. Cechy fizyczne i mechaniczne skał 2.1.5.1. Cechy fizyczne. Cechy te są następujące: gęstość, gęstość objętoś­ciowa, szczelność, porowatość, nasiąkliwość objętościowa i wagowa, s...

Cechy fizyczne materiałów budowlanych - badanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896

MATERIAŁY BUDOWLANE Ćwiczenie nr 1 Badanie wybranych cech fizycznych materiałów budowlanych Zespół nr 4 X X X R.A. 2004/2005 Grupa X Semestr 2 Ocena: I . WIADOMOŚCI WSTĘPNE Materiał Piaskowiec to drobnoziarnista, lita skała osadowa...

Cement glinowy Górkal 40 - charakterystyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

Cement Glinowy Górkal 40 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Cement Górkal 40 jest spoiwem hydraulicznym stosowanym do mas, betonów i prefabrykatów: w urządzeniach grzewczych pracujących do temperatury 1600°C, w specjalnym budownictwie przemysłowym, w chemii budowlanej jako składnik zapraw i klejów oraz w

Ceramika porowata - badanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

Przedmiot: Materiały Budowlane Temat ćwiczenia: Ceramika budowlana o strukturze porowatej. Opracował zespół: X X X Grupa X Semestr II Rok 2000/2001 Ocena Kwalifikacja badanego wyrobu - cegły dziurawki, do odpowiedniej grupy wg normy PN-70/B-12016. Badany materiał, cegła dziurawka, należa...

Ceramika budowlana spieczona - badanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Przedmiot: Materiały Budowlane Temat ćwiczenia: Ceramika budowlana spieczona - cegła klinkierowa. Opracował zespół: X X X Grupa X Semestr II Rok 2000/2001 Ocena Określenie pochodzenia materiału . badana próbka pochodzi z partii liczącej 15000 sztuk, została zakwalifikowana według tablic...

Ceramika budowlana - badanie - Nasiąkliwość

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

MATERIAŁY BUDOWLANE Ćwiczenie nr 3 Temat: Ceramika budowlana Zespół nr 3 1. X X X R.A. 2004/2005 Grupa X Semestr 2 Ocena WIADOMOŚCI OGÓLNE Ceramiką nazywamy tworzywo uformowane, a następnie wypalone lub spieczone z glin naturalnych albo ich mieszanin. Ceramika należy do najstarszych tworzyw...