Politechnika Warszawska - strona 451

Warstwa łącza danych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

Użytkownik sieci  komputerowych  Warstwa łącza danych   Standard IEEE 802  Ethernet   Token Ring   FDDI  Warstwa łącza danych  • Aplikacji  • Prezentacji  • Sesji  • Transportu  • Sieci  •  Łącza danych  • Fizyczna  Warstwa łącza danych odpow...

Warstwa aplikacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1071

Warstwa aplikacji  Architektura aplikacji sieciowych  Architektura klient-serwer  Architektura aplikacji sieciowych  Architektura P2P  Cechy aplikacji sieciowych  • Skalowalnośd  • Anonimowośd  • Samoorganizacja sieci  • Odpornośd na awa...

Pytania na egzamin - Połączenie nitowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Nita
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3409

POKO 1 Zbigniew Nita Zestaw 1: 1 ) Narysować złącze nitowe dwurzędowe, nakładkowe, dwustronnie symetryczne. W pierwszym rzędzie 2 nity, w drugim 3 nity. Dla narysowanego złącza przedstawić obliczenia połączenia nitowego (pasów, nakładek i nitów). (Czas na o dpowiedz 12minut) 2 ) Dla przedstawionych...

Przygotowanie do egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Połączenia (więzy) możemy podzielić na następujące grupy: - cięgna (liny, łańcuchy rys. 3.2) - proste działania reakcji ( S 1 i S 2 ) są znane i pokrywają się z kierunkiem   cięgna, - podpory gładkie (rys. 3.3) - prosta działania reakcji R jest p...

Przygotowanie do egzaminu 07

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

1 dynamiki Każde ciało trwa w swym stanie spoczynku lub ruchu prostoliniowego jednostajnego, jeżeli siły przyłożone nie zmuszą ciała do zmiany tego stanu 3 dynamiki jeśli ciało A działa na ciało B siłą F (akcja), to ciało B działa na ciało A siłą (reakcja) o takiej samej wartości i kierunku, lecz...

Przygotowanie do egzaminu 08

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Prawa Newtona  I zasada dynamiki   W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające  równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym  prostoliniowym.  II zasada dynamiki (nie potrzebne)  Jeśli siły działające na ciało n...

Przygotowanie do egzaminu 09

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

 Mechanika zajmuje się obiektami materialnymi i ich ruchem mechanicznym oraz  oddziaływaniem na siebie  Materia jest wszystkim, co istnieje dookoła nas niezależnie od naszego poznania. Może być  zauważone naszymi zmysłami pośrednio \bezpośrednio.   Ruch mechaniczny zmiana położenia obiektu materi...

Przygotowanie do egzaminu 10

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

Zdefiniować moment siły względem punktu na płaszczyźnie oraz podać wzory do jego obliczenia . Momentem wektora siły P względem punktu O nazywamy wektor M umiejscowiony w punkcie O prostopadły do płaszczyzny utworzonej przez siłę P i punkt O, którego moduł (wartość) jest równy iloczynowi modułów ...

Przygotowanie do egzaminu 11

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

02 Statyka  10  S T A T Y K A    ZASADY (AKSJOMATY) STATYKI    Zasada 1  Dwie  siły  przyłożone  do  ciała  sztywnego  równoważą  się  tylko  wtedy,  gdy  działają  wzdłuż  jednej  prostej,  są  prze ciwnie skierowane i mają te same wartości liczbowe.    Zasada 2  Działanie  układu  sił  przyłożo...

Przygotowanie do egzaminu 13

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 777

1.Zdefiniować moment siły względem punktu na płaszczyźnie oraz podać wzory jego obliczania: Momentem siły P względem punktu B nazywamy iloczyn wektorowy promienia r=BA 2. Podać różnice miedzy momentem siły względem punktu A a momentem...