Politechnika Warszawska - strona 447

Badania operacyjne - wykład - teoria zapasów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

TEORIA ZAPASÓW 1. Logistyka - nauka o przepływie surowców i produktów gotowych, rodowód wojskowy. 2. Utrzymanie zapasów jest związane z kosztem, występowanie braku w dostawie również powoduje koszty - konieczność określenia optymalnej wielkości zapasów minimalizujących koszty. 3. Rozwiązanie na...

Teoria zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Model 4:  Model z okresowymi przeglądami:  Założenia:  Zamówienia są składane na początku ustalonych przedziałów czasowych. Zapotrzebowanie jest różne w różnych okresach. Przedziały czasowe mogą być różnej długości. W każdym okresie zamówienie może być inne.  Oznaczenia: Jest N przedziałów czasow...

Teoria zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Model 5:  Jednoetapowy model probabilistyczny:  Założenia: *  Zapotrzebowanie D jest zmienną losową, która może przyjmować wartości ze zbioru R+. * Poziom zapasów na początku okresu wynosi zero.  Oznaczenia: x  poziom zapasów na początku etapu, y  poziom zapasów po zamówieniu (y - x) sztuk tow...

Teoria zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 637

Model 6:  Jednoetapowy model probabilistyczny z początkowymi zapasami:  Założenia: zapotrzebowanie D jest zmienną losową, która może przyjmować wartości ze zbioru R+ . Poziom zapasów na początku wynosi x . Obliczenie optymalnej wartości y: Należy rozwiązać zadanie: Otrzymujemy: min c(y - x) + L(...

Teoria zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 427

 Model 7: Jednoetapowy model probabilistyczny z początkowymi zapasami i kosztem stałym: Założenia: Zapotrzebowanie D jest zmienną losową która może przyjmować wartości ze zbioru R+ Poziom zapasów na początku okresu wynosi x. Wystepuje stały koszt K związany z zamówieniem. Obliczenie optymalnej war...

Teoria zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

 Model 8:  Dwuetapowy model probabilistyczny z początkowymi zapasami: Założenia:  Rozpatrujemy dwa etapy, w których zapotrzebowanie jest opisane tą samą zmienną losową. Nie wystepuje stały koszt związany z zamówieniem.   D  nieujemna zmienna losowa opisująca zapotrzebowanie, f  funkcja gestości ...

Teoria zapasów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Teoria Zapasów - Model 4a Jeden z wydziałów ZNTK dokonuje remontów generalnych silników lokomotyw elektrycznych. W trakcie remontu dokonuje sie wymiany wirnika. ZNTK otrzymały nastepujące zamówienia na remont silników na najbliższe pięć tygodni: D1 = 3, D2 = 4, D3 = 2, D4 = 5, D5 = 4. Zamówienia te...

Teoria Zapasów model 6 - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Teoria Zapasów - Model 6 Zakłady WSK podpisały umowę z firmą AIRBUS na dostawę pewnego rodzaju części zamiennych. Dyrekcja WSK ocenia, że zapotrzebowanie na tą część ma rozkład równomierny w przedziale [40,60]. Wiadomo, że samolot będzie wycofany z produkcji po upływie roku, zatem cała produkcja cz...

Zadania na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 518

1. Zapotrzebowanie na pewien produkt wynosi 20 sztuk miesięcznie. Jest ono stałe w ciągu całego miesiąca. Koszt uruchomienia produkcji partii towaru jest stały i wynosi 1.5 tys. zł. Wyprodukowanie jednej sztuki kosztuje 100 zł zaś koszt jej magazynowania przez miesiąc wynosi 30 zł. Zakładając, że ni...

Zadania na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

Badania Operacyjne Zadania przygotowawcze do kolokwium z Programowania Dynamicznego Danych jest 7 palet z owocami, które należy rozwieżć do 5 sklepów spożywczych. Pn oznacza przychód, jaki zostanie osiągnięty przy dostarczeniu jednej palety do sklepu n, zaś Cn oznacza towarzyszący temu koszt trans...