Politechnika Warszawska - strona 446

Modele - rozróżnienie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 553

MODEL 1 stałe zużycie cykliczne dostawy braki niedopuszczalne MODEL 2 stałe zużycie cykliczne dostawy braki dopuszczalne MODEL 3 koszt zakupu jest uzależniony od wielkości partii - są stosowane upusty cenowe niedobory są dopuszczalne MODEL 4 zapotrzebowanie jest różne, w różnych okresach ...

Badania operacyjne - wykład - problem pokrycia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

PROBLEM POKRYCIA: Danych jest 10 różnych maszyn , które muszą zostać opakowane do transportu w drewniane skrzynie. Załóżmy, że koszt wykonania skrzyni dla maszyny i (wielkości i) wynosi ci , oraz że c1c2 c10. Przyjmijmy, że C = (32,30,20,17,15,10,9,5,3,2). Możemy zamówić skrzynie jedynie pięciu ro...

PD problem wymiany urządzeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

PROBLEM WYMIANY URZĄDZEŃ: Służba lotniskowa ma opracować strategie wymiany agregatu prądotwórczego na najbliższe 7 lat. W chwili obecnej agregat ma dwa lata. Na początku każdego roku należy podjąć decyzję o sprzedaży starego agregatu....

PD problem załadunku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

PROBLEM ZAŁADUNKU: Przykład na programowanie całkowitoliczbowe. Cechy zagadnienia “PROBLEM ZAŁADUNKU” występowanie jednego ograniczonego zasobu, kilka obiektów żądających przydziału ograniczonego zasobu, maksymalizacja funkc...

Programowanie całkowitoliczbowe liniowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE LINIOWE Na etapie n zdecyduj jaką liczbę skrzyń xnproduktu n , należy załadować na samochód. Stan systemu jest równy pozostającej jeszcze do wykorzystania pojemności samochodu. fn(s,xn)  maksymalny zysk z przewozu dla produktów n ,  , 4 jeżli pozostaje do wyko...

Zagadnienia wielowymiarowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

ZAGADNIENIA WIELOWYMIAROWE: Przykład: Danych jest 5 palet z jabłkami i 8 palet z pomarańczami, które należy rozwieźć do 6  u sklepów. Pn(xn , yn) oznacza zysk jaki przyniesie dostarczenie xn palet z jabłkami i yn palet z pomarańczami do sklepu n. Jak należy rozdysponować palety aby zmaksymalizow...

Podstawowe cechy PD - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Podstawowe cechy PD: 1. Problem może być podzielony na etapy . W każdym etapie należy podjąć decyzję xn. 2. Z każdym etapem związanych jest s stanów . Decyzja podjęta w jednym etapie ma wpływ na stan systemu w następnym etapie. 3. Rozpoczynając od ostatniego etapu można rozwiązać jednoetapowy pr...

Programowanie dynamiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 770

PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE Metoda optymalizacyjna do rozwiązywania pewnej klasy problemów wymagających sekwencyjnego podejmowania decyzji w kolejnych etapach. Decyzja podjęta w jednym etapie ma wpływ na stan problemu i decyzje możliwe do podjęcia w kolejnych etapach. Brak "postaci standardowej...

Badania operacyjne - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 777

1. Zamiana zadania optymalizacyjnego z N zmiennymi decyzyjnymi w N żądań optymalizacyjnych z tylko jedna zmienna decyzyjna. 2. Wieloetapowe procesy decyzyjne 3. Jak w pkt. 1 4. Niezależnie od początkowej decyzji i stanu początkowego, pozostałe decyzje musza Stanowic politykę optymalna. 5. Dany jest ...

Badania operacyjne - test - Zbiór pusty

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

-Co to jest sieć standardowa? *S= G-digraf acykliczny, φ-zbiór pusty charakt. ilościowych na wierzch., *{L(u)}- zb.char. na gałęziach. -Co to jest cykl prosty? *Jest to cykl, w którym nie ma powtórzeń wierzchołków. -Co to jest klika? *Każ...