Politechnika Warszawska - strona 445

Interferencja i dyfrakcja fal - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 735

Interferencja i dyfrakcja fal. Fale stojące. Zasada Huygensa Interferencja Fal (superpozycja)- nakładanie się 2 lub więcej fal prowadzące do zwiększenia lub zmniejszenia amplitudy fali wypadkowej w zależności od różnicy faz fal składowych ξ ...

Proste drgania harmoniczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 875

Proste drgania harmoniczne (amplituda, okres, pulsacja, faza początkowa, energia punktu drgającego). Równanie różniczkowe drgań swobodnych. Składanie drgań równoległych - dudnienia Proste drgania harmoniczne - składowe drgań o częstości równej wielokrotności częstości podstawowej. x = Acos(ωt+φ) A...

Przestrzeń Minkowskiego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

Przestrzeń Minkowskiego: zdarzenie, interwał, rodzaje interwałów, linia świata cząstki Przestrzeń Minkowskiego - czterowymiarowa przestrzeń stosowana do opisu zjawisk fizycznych w szczególnej teorii względności; trzy wymiary tej przestrz...

Relatywistyczny efekt Dopplera - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 721

Relatywistyczny efekt Dopplera. Przesunięcie ku czerwieni. Zjawisko Dopplera uwidacznia się przesunięciem linii w widmie optycznym w kierunku fioletu lub czerwieni, w zależności od tego, czy następuje zbliżenie, czy oddalenie odbiornika i 

Równania Maxwella - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

Równania Maxwella w postaci całkowej I uogólnione prawo Faradaya: ∫E*dl = - dΦB/dt E - natężenie pola elektrycznego; ΦD = B*ds. - strumień indukcji pola magnetyczne...

Wektor wodzący - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Wektor wodzący. Prędkość liniowa. Przyspieszenie liniowe. Przyspieszenie styczne i normalne. Wektor Wodzący - wektor opisujący położenie punktu materialnego r = r(t) r = [x,y,z] r = xex +yey + zez Prędkość Liniowa - wektor prędkości jest ...

Zasady zachowania w mechanice - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Magdalena Seroczyńska
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

Zasady zachowania w mechanice (energii, pędu i momentu pędu). Zasada Zachowania Energii Mechanicznej Układy odosobnione - nie działają żadne siły zewnętrzne Układy zachowawcze - s...

Badania operacyjne - ćwiczenia - graf

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1827

-Podaj definicję grafu Berge'a? *digraf unigraf (tylko łuki i pętle) -Podaj definicję drogi w grafie? *Taki łańcuch, w którym przez wszystki łuki idziemy zgodnie z ich skierowaniem. -Podaj definicję krotności grafu? *max(V,Ξ,Φ)=K(G) -Podaj definicję łańcucha prostego? *Jest to łańcuch ,w któ...

Badania operacyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Sylwester Gładyś
 • Badania operacyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1022

-Zdefiniuj optymalne pokolorowanie grafu? *wyznaczyć bazy minimalne i maks podgrafy puste i wtedy jednym kolorem *pomalować niesąsiad. wierzch. -Zdefiniuj drogę Hamiltona w grafie? *jest to taka droga, która przechodzi przez wszystkie wierzchołki dokładnie 1 raz. -Zdefiniuj luz czasowy na ścieżc...