Politechnika Warszawska - strona 443

Zabiegi wraz z liczbą przejść - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1274

Zabiegi wraz z liczbą przejść: Lp. Zabieg i jego przejścia 0 Mocowanie pręta 1 Planowanie czoła 2 Toczenie wzdłużne zgrubne na średnicę 34,9 mm na długości 52 3 Toczenie wzdłużne zgrubne na średnicę 34,3mm na długości 12 4 Toczenie wzdłużne zgrubne na średnicy 34mm na długości 12 5 6 ...

Zalety i wady spawania gazowego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2870

Zalety i wady spawania gazowego. Zalety: należy do najstarszych metod spawania. Dzięki właściwościom płomienia znajduje ono szerokie zastosowanie w łączeniu stali (węglowych i stopowych) oraz różnych metali nieżelaznych (miedzi, niklu, aluminium) i...

Zastosowanie procesów lutowania miękkiego i twardego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Zastosowanie procesów lutowania miękkiego i twardego. Do lutowania miękkiego używa się najczęściej lutów ołowiowo-cynowych z dodatkiem antymonu. Własności wytrzymałościowe połączenia wykonanego za pomocą lutowania miękkiego są stosunkowo małe. Dlatego też stosowane jest ono do połączeń wymagających...

Zgrzeiny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Zgrzeiny Zgrzewanie rezystancyjne punktowe należy do jednej z najbardziej rozpowszechnionych metod łączenia miejscowego metali. Ma ona co raz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu np. samochodowym, elektronice czy budownictwie. Metod...

Równania różniczkowe rzędu pierwszego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jarosław Sobczyk
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Równania różniczkowe rzędu pierwszego. Równanie o zmiennych rozdzielonych: . Rozwiązaniem jest Równanie jednorodne: . Równanie to można za pomocą podstawienia sprowadzić do równania różniczkowego o zmiennych rozdzielonych. Równanie różni...

Równania różniczkowe wyższych rzędów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jarosław Sobczyk
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

Równania różniczkowe wyższych rzędów. Równanie różniczkowe II rzędu w pewnych przypadkach można sprowadzić do równania I rzędu: Gdy mamy r-nie postaci F(x, y',y'') = 0 wtedy stosujemy podstawienie z = y' Gdy mamy r-nie postaci F(y, ...

Mechanika techniczna - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Droździel
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 847

Zadanie 1 Wyznaczyć równanie toru punktu, gdy: x = hcos2ωt, y = hcosωt. h[m], ω[1/s] − stałe, t[s] − czas. Ze wzoru trygonometrycznego: cos2ωt = cos2ωt − sin2ωt z „1 − ki” trygonometrycznej: sin2ωt + cos2ωt = 1 → sin2ωt = 1 − cos2ωt czyli: cos2ωt = cos2ωt − (1 − cos2ωt) = 2cos2ωt − 1 → x = h(2co...

Mechanika techniczna - ćwiczenia - Ruch jednostajnie opóźniony

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Droździel
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Zadanie 3 Prędkość lądowania samolotu wynosi Vo = 144[km/h]. Obliczyć jego opóźnienie a w [m/s2] przy zatrzymywaniu się oraz czas t1 w [s], jaki upłynie od początku lądowania do zatrzymania się, jeżeli jego droga lądowania jest równa s1 = 200[m]. Zakładamy, że opóźnienie jest stałe. Ruch jest jedn...

Mechanika techniczna - ćwiczenia - Ruch punktu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Droździel
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 511

Zadanie 6 Ruch punktu określony jest równaniem x(V) = bV2 − c. Po jakim czasie prędkość punktu będzie dwa razy większa od prędkości początkowej. W chwili początkowej punkt znajdował się w położeniu x = 0. → a⋅2bV = V → → → → → → C − s...