Politechnika Warszawska - strona 442

Przykład systemu kontroli przebiegu procesu zgrzewania IQR - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Przykład systemu kontroli przebiegu procesu zgrzewania IQR [2] W procesach produkcji, wykorzystujących metodę zgrzewania rezystancyjnego, wymagania odnośnie jakości, ilości i szybkości zgrzewania, ciągle rosną. Podejmowane są próby sprostania t...

Rodzaje i zastosowanie doczołowego zgrzewania oporowego i iskrowego - ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2065

Rodzaje i zastosowanie doczołowego zgrzewania oporowego i iskrowego. Zgrzewanie doczołowe-oporowe polega na łączeniu części metalowych na całej powierzchni ich przekroju poprzecznego. Przepływający prąd elektryczny powoduje ich nagrzanie do żąd...

Rola otuliny w spawaniu łukowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

Rola otuliny w spawaniu łukowym. W procesie spawania łukowego, dla ochrony łuku spawalniczego oraz „jeziorka” topionego materiału przed wpływem atmosfery, wymagane jest stosowanie dodatkowych osłon. W praktyce stosuje się osłony gazowe, żużlowe i gazowo-żużlowe. Jedną z najwcześniej zastosowanych j...

Stopy najczęściej odlewane w kokilach i ich zastosowanie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Stopy najczęściej odlewane w kokilach i ich zastosowanie. stopy cyny, z których wykonuje się panewki, stopy ołowiu (płyty akumulatorowe i elementy armatury chemicznej), stopy cynku (gaźniki, części zamków i okuć, elementy galanterii samochodowej, kamer, itp.) stopy magnezu, głównie odlewane pod ...

Tłumienie w ciałach stałych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Tłumienie w ciałach stałych Wielkością wiążącą tłumienie drgań ciał stałych z fizycznymi właściwościami ośrodka jest kąt stratności mechanicznej δ wyrażony zależnością w którym:  - współczynnik tarcia określany na podstawie pomiarów....

Tłumienie w cieczach i gazach - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Tłumienie w cieczach i gazach Teoretyczne przyczyny pochłaniania energii ultradźwiękowej w cieczach i gazach są podobne i wyrażają się tymi samymi zależnościami, wyznaczonymi na podstawie prac Stokesa i Kirchhoffa. Podstawową przyczyną tłumienia jest tarcie wewnętrzne (równoznaczne z lepkością). Ws...

Właściwości układów kontrolno-pomiarowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Właściwości układów kontrolno-pomiarowych W przypadku zgrzewania oporowego każdy system kontrolny musi reagować na występujące zjawiska fizyczne wynikające z procesu powstawania zgrz...

Wady złączy zgrzewanych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3080

Wady złączy zgrzewanych Wady powstające podczas zgrzewania rezystancyjnego mogą powstawać pomimo prawidłowej konstrukcji złącza, sprawnej aparatury. Powodowane jest to po przez znaczną liczbę wielkości mogących zakłócić prawidłowy przebieg procesu. Zgodnie z zasadą Pareto każdy czynnik zakłócający,...

Walcowanie hutnicze i przetwórcze - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Walcowanie hutnicze i przetwórcze Walcowanie hutnicze - obejmuje produkcję długich półwyrobów o stałych wymiarach i stałym kształcie przekroju poprzecznego. Odbywa się ono w walcowniach będących wydziałami produkcyjnymi zakładów hutniczych. Wal...