Politechnika Warszawska - strona 437

Jednostki ładunkowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1981

Jednostki ładunkowe J. ładunkowa - określona ilość ładunku zestawionego w jedną całość przy wykorzystaniu pomocniczych środków wiążących lub urządzeń transportowych. Powinna umożliwić pełną mechanizację przeładunków. Podział palety - platforma ładunkowa o 1 lub 2 płytach, z których jedna jest prze...

Ogólne cechy i własności transportu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4095

Ogólne cechy i własności transportu i usługi transportowej. Cechy transportu: zaspokaja ludzkie potrzeby ma wtórny charakter nie uprzedmiotowany charakter produkcji transportowej ( tylko zmiana miejsca położenia przedmiotu ) jednoczesność czasu, konsumpcji, produkcji i miejsca ( nie można wypro...

Wykład - definicja potrzeb transportowych i źródła ich powstawania - w...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2135

Podaj definicję potrzeb transportowych i źródła ich powstawania. Potrzeba transportowa - zgłaszana przez gospodarkę lub społeczeństwo, wyodrębniona oferta przemieszczania osób i ładunków w danym okresie i na określoną odległość. Źródła potrzeb transportowych Niezgodność przestrzenna między elemen...

Definicja transportu w ujęciu funkcjonalnym, utylitarnym i produkcyjny...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2058

Podaj definicję transportu w ujęciu funkcjonalnym, utylitarnym i produkcyjnym. Definicje funkcjonalne Celem działania transportu jest przestrzenna zmiana miejsca przebywania osób i ładunków. Transport to pokonanie przestrzeni ( przeszkody wynikającej z odległości ) za pomocą odpowiedniego nakładu...

Podstawowe pojęcia i definicje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Podstawowe pojęcia i definicje Transport - przewóz + czynności manipulacyjne(ładunkowe). Przemieszczanie ładunku z jednego miejsca na inne z użyciem środka(-ów) przewozowego(-owych). T. bezpośredni - transport wykorzystywany z użyciem jednego rodzaju transportu(jednego środka przewozowego). T. mu...

Przedmiot transportu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2184

Przedmiot transportu. Towar-ładunek. Klasyfikacje. Postać fizyczna ładunku - stała, płynna lub gazowa Postać transportowa ładunku - postać fizyczna, w jakiej ładunek trafia do sfery transportu. Podatność transportowa ładunku - wrażliwość ładunku na czynności w transporcie przy jednoczesnej odporn...

Punkty ładunkowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2478

Punkty ładunkowe - definicje, rodzaje: Urządzenie ładunkowe: specjalna konstrukcja pośrednicząca w procesie przeładunku, umożliwiająca przyspieszenie lub wręcz wykonanie prac związanych z obsługą ładunkową środka transportowego. Maszyny i urządzenia ładunkowe można podzielić według: cech konstruk...

Szanse dla polskiego transportu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 413

Szanse dla polskiego transportu wynikające z integracji z Unią Europejską. większy dostęp do europejskiej sieci międzynarodowych usług transportowych (więcej informacji o rynkach i ładunkach, możliwość tworzenia ugrupowań firm) wzrost tranzytu przez Polskę, pozwalającego na większe wykorzystanie r...

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1064

Zagadnienia egzaminacyjne Podaj definicję transportu w ujęciu funkcjonalnym, utylitarnym i produkcyjnym. Ogólne cechy i własności transportu i usługi transportowej. Podaj definicję potrzeb transportowych i źródła ich powstawania. Funkcje transportu w życiu społeczeństw i w gospodarce kraju. Def...

Zagrożenia dla polskiego transportu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Zagrożenia dla polskiego transportu wynikające z integracji z Unią Europejską. ryzyko przenoszenia do Polski z Unii Europejskiej patologicznych zjawisk transportowych w postaci: nieuczciwej konkurencji (może ulec intensyfikacji) utrzymanie się chronicznej nadpodaży usług prowadzącej do brutalizac...