Politechnika Warszawska - strona 429

Metody komputerowe w budownictwie - Pytania egzaminacyjne Part 1 - Met...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Q 51: Aby w programie liczacym tylko maximum (np. SYMPLEX.EXE) obliczyc minimum funkcji kryterium nalezy skorzystac ze wzoru: A: max ( Cx ) = min ( -Cx) B: max ( Cx ) = - min ( Cx ) C: max ( Cx ) = min ( Cx ) D: max ( Cx ) = - min ( -Cx ) E: max ( Cx ) = min ( C(-x) ) F: max ( Cx ) = min ( -c(...

Metody komputerowe w budownictwie - pytania egzaminacyjne Part 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Q 41: Zasady "maksymalizacji efektu przy ograniczonych nakladach" i zasady "minimalizacji nakladu przy zalozonym efekcie" to: A: pary zadan dualnych B: zadania dualne C: pary realizacji praktycznych metod symulacji cyfrowej D: pary zadan sprzecznych E: pary zadan odmiennych ...

Pytania egzaminacyjne Part 5 - Pytania egzaminacyjne Part 5

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Q 31: Siatka elementow skonczonych powinna byc zbudowana z element˘w A: tylko trojkatnych lub tylko z prostokatnych B: rownokatnych C: rownobocznych D: rownokatnych i rownobocznych E: o krawedziach i katach mozliwie rownych sobie F: max. pieciowezlowych G: minimum czterowezlowych H: w ktoryc...

Metody komputerowe w budownictwie - Pytania egzaminacyjne Part 5

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Q 21: Formula aproksymacyjna metody elementow skonczonych A: pozwala na redukcje wymiarow rozpatrywanego zadania B: zmniejsza liczbe ruchomych stopni swobody C: umozliwia uwzglednienie naturalnych warunkow brzegowych D: uzaleznia funkcje rozwiazujaca od warunkow brzegowych E: przedstawia funkcj...

Metody komputerowe w budownictwie - Pytania egzaminacyjne Part 5 - Ele...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Q 11: Elementy dostosowane spelniaja A: kryterium ciaglosci w sposob sredniokwadratowy B: dwa kryteria: ciaglosci i stalosci funkcji rozwiazujacej C: warunki brzegowo-poczatkowe D: warunek minimalizacji funkcjonalu E: kryterium ciaglosci i stalosci funkcji rozwiazujacej. F: warunki brzegowe. ...

Metody komputerowe w budownictwie - Rodzaje sieci neuronowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

\L [L ‡ 6LHFL NRPyUNRZH QS NDĪG\ ] NDĪG\P ‡ 6LHFL NDVNDGRZH ‡ /LQLRZH L QLHOLQLRZH EORNL DNW\ZDFML QHXURQX ± 2SyĨQLHQLH V\JQDáX OXE XVWDOHQLH VWDQX ZDJ ‡ :LHOR L MHGQRZDUVWZRZH IHHGIRUZDUG ‡ 6LHFL ]H VSU]ĊĪHQLHP ]ZURWQ\P RSyĨQLHQLH VLHü 5RG]DMH 6]WXF]Q\FK 6LHFL 1HXURQRZ\FK \L ‡ 6LHü...

Równania różniczkowe - porównanie metod

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

[ X [ wX wZ G[ & ³ [ 1 ZL [ G[ ($³ [ [ w[ w[ Z  X [ & w X [ 1 G[ wD ³ [ / S [ &[1 § /1 & 1 · ¨ ¸ ¨ 1 [ [ ¸ ($ 1  1  © ¹ w § wX [ · ($ ³ ¨ w[ ¸ G[ wD [ © ¹ X  Ÿ D &/1 [ ($ 1  X [ D D [ 5yZQDQLD UyĪQLF]NRZH PHWR...

Równanie różniczkowe - przybliżone równanie Ritza

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

: ³ ) [ \ \ c G: L L L ¦ F M [ w‚ wFL SU]\ WDN GREUDQ\FK M L [ DE\ VSHáQLRQH E\á\ ZDUXQNL EU]HJRZH RUD] \ SRVWXOXMH VLĊ DSURNV\PDFMH IXQNFML V]XNDQHM Z SRVWDFL ‚ DE\ ]QDOHĨü HNVWUHPXP IXQNFMRQDáX 5yZQDQLH UyĪQLF]NRZH SU]\EOLĪRQD PHWRGD 5LW]D (S 8 : ‚ (S 5yZQDQLH UyĪQL...

Równanie różniczkowe Galerkina

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

1 X [ H [ ³ wDL G[ / / L  L L 0 0 H [ ³ H [ Z [ G[ w X [ ($ &[ 1 | w[  D D [ D [  D0 [ d [ d / WR X [ X [ | X [ QS wX [ ($  &[1 w[ -HĪHOL $ [ $ ( [ ( S [ &[ w § wX · ¨ ($ ¸ S w[ © w[ ¹ 0 ZL [ wH5 wDL wDL ...

Stateczność konstrukcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

StatecznoĞü konstrukcji z z z utrata statecznoĞci jest zjawiskiem dynamicznym, ale ukáady potencjalne moĪna badaü w oparciu o tzw. statyczne kryterium statecznoĞci statecznoĞü z zaáoĪenia jest zagadnieniem nieliniowym, gdyĪ wymaga budowania równaĔ równowagi (lub ruchu) w konfiguracji odksz...