Politechnika Warszawska - strona 427

Zbiorniki tłokowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

Zbiorniki tłokowe • Zbiorniki tłokowe, zwane suchymi, są lżejsze od dzwonowych i zapewniają bardziej wyrównane ciśnienie • Objętość tych zbiorników w warunkach krajowych wynosiła najczęściej 80 000 – 160 000 m3. • Zbiorniki tłokowe mają kształt graniastosłupa foremnego.Liczba boków podstawy j...

Zbiorniki wieżowe na wodę - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2499

Zbiorniki wieżowe na wodę • Zbiorniki wieżowe mają za zadanie gromadzenie wody w systemie wodociągowym w celu zapewnienia odpowiedniej rezerwy w przypadku zwiększonego okresowego zużycia, a także zapewnienie odpowiedniego ciśnienia. • Metalowe zbiorniki wieżowe opierają się na stalowej konstru...

Zbiorniki wysokiego ciśnienia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1421

Zbiorniki wysokiego ciśnienia • Zbiornikami wysokiego ciśnienia lub zbiornikami ciśnieniowymi są zbiorniki na ciecze łatwo parujące lub gazy magazynowane przy nadciśnieniu większym od 0,05 MPa • Zbiorniki cylindryczne są podobne w kształcie do zbiorników poziomych na ciecze, różnią się tylko k...

Zbiorniki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1260

ZBIORNIKI. Rodzaje zbiorników Ze względu na sposób użytkowania rozróżnia się zbiorniki do przechowywania cieczy lub gazów. Zbiorniki na ciecze służą najczęściej do przechowywania produktów nafto­wych, skroplonych gazów, cieczy pochodzenia organicznego, a także wody. Zbiorniki na ciecze mogą być bezc...

Dynamika konstrukcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1267

Dynamika konstrukcji Równania ruchu ukáadu dyskretnego (maáe drgania): M q(t ) C q(t ) K q(t ) F(t ) gdzie: q – wektor stopni swobody – uogólnionych przemieszczeĔ, funkcje czasu: q = q(t) M – macierz bezwáadnoĞci (mas) C – macierz táumienia K – macierz sztywnoĞci F – wektor obciąĪeĔ – ...

Funkcje kształtu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

| 1 / [ / [ [ [ / [ [ [ K K / K K K  K   K    [  K  [ [   [ K [K /LQLRZH IXQNFMH NV]WDáWX PRĪHP\ RWU]\PDü NRU]\VWDMąF ] ZLHORPLDQyZ /DJUDQJH¶D 'OD GZyFK SXQNWyZ Z\NUHV ZLHORPLDQX EĊG]LH IXQNFMą OLQLRZą ...

Idea powstania sztucznych sieci - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

‡ 1HXURQ ± SRGVWDZRZD MHGQRVWND XNáDGX QHUZRZHJR Z\ND]XMąFD ]GROQRĞFL Z\WZDU]DQLD L SU]HZRG]HQLD LPSXOVyZ QHUZRZ\FK ,GHD ƒ [ 7ELWyZ [ 3RáąF]HĔ 3RMHPQRĞü RN [  7ELWyZ [ RSHUDFMLVHN ƒ ƒ ƒ [ PP POQ NP [ PP =LHPLD ± 6áRĔFH  ...

Implementacja dla liniowej funkcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

\L \L LM § Q ) ¨ ¦ ZLM [ M EL ¨ ©M \ [ M LM ¦Z [ Q · § Q · ¸ ) ¨ ¦ ZLM [ M ¸ ¸ ¨ ¸ ¹ ©M ¹ EL EL M :[ ZL [ M ¦Z [ Q M ,PSOHPHQWDFMD GOD OLQLRZHM IXQNFML DNW\ZDFML QHXURQX :[ 5 L 7 L LM 7 M Q 7 M \ 'ZLM [ \ 7N M LM LM M 7 ...

Macierz sztywności PSN4 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

0DFLHU] V]W\ZQRĞFL 361 i 0 3 T [ [ T K K [ ( 1 1 1 1 ) K ( 1 1 1 1 ) )XQNFMH NV]WDáWX Ni ( x y i) 1 4 ˜ 1 [ i ˜ x ˜ 1 K i ˜ y NI ( x y i) Ni ( x y i) ˜ identity ( 2) ª 1 ˜ 1 [ ˜ x ˜ 1 K ˜ y 0 « i i 4 NI ( x y i) simplify o « « ...

Mechanika kontinuum - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1288

Pole naprężeń: σ(x) = {σx, σy, σz, τxy, τxz, τyz} Pole odkształceń: ε(x) = {εx, εy, εz, γxy, γxz, γyz} Pole przemieszczeń: u(x) = {ux, uy, uz} Punkt kontinuum: x = {x, y, z}, x ∈ Ω Mechanika kontinuum 2 µ - siły masowe (grawitacja, i...