Politechnika Warszawska - strona 426

Ustroje powłokowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1519

Ustroje powłokowe • Największą sztywność przestrzenną budynków można uzyskać dzięki zastosowaniu nośnych ustrojów powłokowych. W systemie tym układ słupów i rygli jest połączony sztywnymi węzłami, tak że cały układ może być traktowany jak perforowana rura zamocowana w fundamencie. Do analizy s...

Ustroje trzonowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4263

Ustroje trzonowe • W budynkach wysokich najczęściej dźwigi i klatki schodowe są ze względów przeciwpożarowych obudowane ścianami, najczęściej żelbetowymi. Powstaje w ten sposób trzon, który wykorzystuje się jako przestrzenny tężnik pio...

Wieże i maszty - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2975

WIEŻE I MASZTY • Charakterystyczną cechą budowli typu wieżowego i masztowego jest bardzo duży stosunek wysokości do wymiarów poprzecznych i występujące w nich stosunkowo małe siły pionowe. • Budowle te są z reguły konstrukcjami przestrzennymi i...

Wieże - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 910

Wieże - różnego przeznaczenia są smukłymi konstrukcjami utwierdzonymi w fun­damentach. Najczęściej służą do pod­trzymywania sztywnych radiatorów fal krótkich lub anten fal ultrakrótkich, a cza­sem anten fal średnich. Wieże są znacznie cięższe od s...

Zasady doboru schematu układu ramowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

570 cm S355 4 390 cm 3 28,9 m (5x 5,7m + 2x0,2{gr. Ram ze Ğcianami szczytowymi}) - Caákowita szerokoĞü budynku: 19,9 m (3x 6,5m + 3x0,2 {j.w.}) - WysokoĞü w kalenicy: 16,5 m - WysokoĞü do belek stropodachu: 16,0 m - Rozstaw belek s...

Zasady kształtowania konstrukcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Zasady kształtowania konstrukcji • Większość budynków jest kształtowana na planie kwadratu lub prostokąta. • Większa szerokość w stosunku do wysokości budynku jest korzystniejsza ze względu na parcie wiatru. • Dla uzyskania właściwego rozwiązania stosunek wysokości do szerokości powinien się k...

Zasady wymiarowania i konstruowania kratownic - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6510

Zasady wymiarowania i konstruowania kratownic • osie geometryczne prętów kratownicy powinny być zbieżne w jednym punkcie (można nie uwzględniać przesunięć osi w przypadku łączenia dwóch różnych przekrojów prętów, jeżeli przesunięcia nie są większe niż 3% wysokości przekroju) • węzły kratownic...

Zbiorniki cylindryczne pionowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1260

Zbiorniki cylindryczne pionowe, naziemne, ze stałym dachem i pła­skim dnem. Dachy zbiorników projektuje się jako kopuły żebrowe o niewielkiej wynio­słości h\ — l/10d (d — średnica zbiornika).Poszycie dachu kopulastego spoczywa na belkach promieniowych lub płatwiach,podtrzymywanych przez

Zbiorniki cylindryczne pionowe, naziemne z dachem stałym - omówienie ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 392

Zbiorniki cylindryczne pionowe, naziemne z dachem stałym • Konstrukcję zbiornika przedstawiono na rysunku V = 1000 m3 h = 6,0 – 11,0 m V = 1100 – 1 m3 h = 12,0 – 14,0 m V = 11000 – 16000 m3 h = 14,0 m V = 17000 – 32000 m3 h = 16,5 m V 32000 m3 h = 18,0 m Ogólnie: h = 6,0 – 18 m, d = (1...

Zbiorniki cylindryczne poziome - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Zbiorniki cylindryczne poziome • Zbiorniki cylindryczne poziome są powszechnie stosowane w przemyśle • • • • • • chemicznym, spożywczym, a także w energetyce i rolnictwie. Zbiorniki te mają pojemność V = 3 – 150 m3, średnicę d = 1,4 – 3,2 m i długość l = 3,0 – 20,0 m Zbiorniki poziome wy...