Politechnika Warszawska - strona 425

Stężenia konstrukcji hal - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3619

Stężenia konstrukcji hal • W celu zapewnienia stateczności i odpowiedniej sztywności hali jako całości stosuje się stężenia hal. Płaskie układy poprzeczne hal są wystarczająco sztywne w swej płaszczyźnie. W przeciwieństwie do układów poprzecznych, ustroje podłużne są z reguły o węzłach i połąc...

Stropy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

Stropy Wybór rodzaju stropu zależy od przeznaczenia budynku oraz rozstawienia słu­pów i podciągów. W budynkach przemysłowych, zależnie od obciążenia i ewen­tualnych współczynników dynamicznych, może się okazać celowe zastosowanie belek stropowych ...

System przegubowy z płaskimi tężnikami pionowymi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1960

System przegubowy z płaskimi tężnikami pionowymi System szkieletu przegubowego składa się z dwóch układów: — konstrukcji szkieletu przenoszącej obciążenia pionowe, złożonej z regularnych siatek belek stropowych połączonych przegubowo ze słupami, - konstrukcji przenoszącej obciążenia poziome, złożo...

System przegubowy z usztywnieniami kratowymi złożonymi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

System przegubowy z usztywnieniami kratowymi złożonymi System płaskich ram z pionowymi tężnikami stosuje się do wznoszenia budyn­ków o wysokości do 40 kondygnacji. W obiektach wyższych należy stosować inne systemy, w których możliwie największa liczba słupów jest wciągana do współpracy. Na rysunku...

System ram z płaskimi tężnikami pionowymi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

System ram z płaskimi tężnikami pionowymi Przy stosowaniu ram płaskich w budynkach wyższych od 10 do 12 kondygnacji należy, ze względów ekonomicznych, wprowadzić dodatkowe pionowe tężniki. Ramowe układy pozwalają na wykorzystanie całej przestr...

Systemy statyczno – konstrukcyjne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 616

Systemy statyczno – konstrukcyjne Wśród stosowanych rozwiązań statyczno-konstrukcyjnych można wyróżnić: - system przegubowy z tężnikami pionowymi w postaci ścian, - system ram płaskich, - system ram z płaskimi tężnikami pionowymi, - system przegubowy z płaskimi tężnikami pionowymi, - ustroje ...

Systemy statyczno-konstrukcyjne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Systemy statyczno-konstrukcyjne Wśród stosowanych rozwiązań statyczno-konstrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem stężeń pionowych, można wyróżnić: -system przegubowy z tężnikami pionowymi w postaci ścian, - system ram płaskich, - system ram z płaskimi tężnikami pionowymi, - system przegubow...

Tężniki pionowe wiązarów dachowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4004

Tężniki pionowe wiązarów dachowych • Zabezpieczają wiązary od skręcenia się, przechylenia lub wywrócenia zarówno w fazie montażu jak i podczas użytkowania. • Stężenia pionowe stosuje się jako skratowanie między sąsiednimi wiązarami. Mają funkc...

Tory jezdne suwnic podwieszonych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2674

Tory jezdne suwnic podwieszonych Stosuje się dla suwnic podwieszonych o udźwigu od 32 – 100 kN (3,2 Mg - 10 Mg). Belki jezdne mogą być wykonane ze zwykłych dwuteowników równoległościennych, z dwuteowników ze wzmocnionym pasem górnym, czasami z blachownic. Ponadto pas dolny może być wykonany z...

Ustalenie klasy przekroju belki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1267

Tabela dla czĊĞci Ğrodkowych w przekroju - Ğrodniki Uwaga na duĪą róĪnorodnoĞü wyznaczania (İ) z uwagi na geometriĊ przekroju profili 4.2 Ustalenie klasy przekroju belki (w oparciu o PN-EN-1993-1-1) tablica 5.2 Sposób obliczania belki stropowej H 235 fy 235 355 0.81 72 ˜ 0.81 58.58...