Politechnika Warszawska - strona 424

Rurociągi - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

Rurociągi Zapotrzebowanie na surowce wymaga sprawnego transportu z odległych miejsc wydobycia ropy naftowej, gazu, węgla, miedzi i minerałów do ośrodków przemysłowych i miast. Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie okazały się podziemne magistrale przesyłowe z rur stalowych. Rurociągi dalekiego zas...

Słupy hal - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1708

Słupy hal • Słupy są konstrukcjami wsporczymi rygli kratowych lub pełnościennych układów poprzecznych hal. Ich zadanie polega na przekazaniu obciążeń pionowych i poziomych hali na fundamenty i dalej na podłoże gruntowe. Zasadniczym obciążeniem słupów są siły ściskające, a także momenty zginają...

Słupy złożone wielogałęziowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4396

Słupy złożone wielogałęziowe mimośrodowo ściskane • Gałęzie trzonów słupów wielogałęziowych są połączone przewiązkami lub skratowaniem. • Słupy stanowiące konstrukcje wsporczą belek podsuwnicowych o skokowo zmiennej sztywności mają w części nadsuwnicowej przekroje symetryczne zaś w części pod...

Słupy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1092

Słupy Przekroje słupów. Słupy powinny mieć tak ukształtowane przekroje oraz być połączone z belkami i podciągami, aby mimośrody sił na nie działających były możliwie małe. Stalowe słupy rurowe mogą być wypełnione betonem, a słupy o przekroju otwartym mogą być obetonowane. Uzyskuje się wówczas zwięk...

Schematy statyczne układów poprzecznych hal - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3108

Schematy statyczne układów poprzecznych hal Hale jednonawowe W kształtowaniu schematów statycznych układów poprzecznych hal przyjmuje się sztywne lub przegubowe połączenia prętów ze sobą lub z fundamentem. • Przy sztywnych połączeniach słupów z fundamentami hal zachodzi konieczność odpowiedn...

Spawanie konstrukcyjne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1673

SPAWANE KONSTRUKCJE NAROŻY RAM PEŁNOŚCIENNYCH • Stosowane rozwiązania projektowe naroży ram w dużym stopniu zależą od rozpiętości i obciążenia ustroju ramowego. Zalecenia w zakresie konstruowania naroży ram dotyczą głównie ustrojów o dużych rozpiętościach i są następujące: - pasy powinny prze...

Sposób obliczania przekroju rygla stropowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

235 fy 235 355 0.81 2˜t f 0.5b f t w 2r tw hc 2t f r 4.62 9 ˜ H 41.76 72 ˜ H 0.5 ˜ 200 10.2 2 ˜ 212 ˜ 16.0 500 2 ˜ 16.0 21.0 10.2 7.29 o 58.22 o Klasa 1 Klasa 1 426.0 10.2 hw tw H K 72 ˜ H 426.0mm 72 ˜ 0.81 48.6 500 2 ˜ 16.0 2 ˜ 21.0 41.76 72 ˜ h 2˜t f 2˜ r ...

Sposób obliczania rygla układu ramowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

-Ekstremalna wartoĞü wystąpiáa dla prĊta nr 26 Maksymalny moment zginający (nad podporą) Maksymalny moment zginający (w przĊĞle) Siáa poprzeczna Siáa podáuĪna My,Ed = 264,50 kNm, My,Ed(przĊsáo) = 145,0 kNm, Ved = 174,0 kN, NRd = 32,0 kN. Na tej podstawie dobrany zostanie jeden przekrój

Sposób obliczania słupa układu ramowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Maksymalny moment zginający (przy podstawie) Maksymalny moment zginający (w wĊĨle stropu parteru) Siáa poprzeczna Siáa podáuĪna (Ğciskająca) My,Ed,1 = 60,70 kNm, My,Ed,2 = 59,40 kNm, Ved = 25,80 kN, NRd = 1713,30 kN. Dobrane do obliczeĔ siáy wewnĊtrzne do zwymiarowania przekroju sáupa. Eks...

Konstrukcje Metalowe 3 - sprawdzanie warunków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 350

M pl , Rd J M ,0 366.0 ˜ 10 3 ˜ 355 1.0 130.14kNm 59.98 130.14 0.46 1.0 Stosunkowo duĪy zapas jednak pozostawiamy w tym miejscu wiĊkszy zapas z uwagi na sprawdzenie warunku ugiĊü. M Ed M c , Rd - sprawdzenie warunku Stanu Granicznego NoĞnoĞci (wzór 6.12) M c , Rd W pl ˜ f y -Oblicz...