Politechnika Warszawska - strona 423

Ogólna charakterystyka hal - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1764

Ogólna charakterystyka hal • Hale przemysłowe są to budynki parterowe jedno- lub wielonawowe, niepodpiwniczone, w których zewnętrzne ściany podłużne i poprzeczne oraz dach zamykają przestrzeń o określonej kubaturze i powierzchni użytkowej. • Hale stalowe przeznaczone są do bezpośredniej produk...

Płaszcz i dach zbiornika - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1638

Płaszcz zbiornika Składa się z blach, tzw. carg, których styki pionowe wykonuje się jako spawane czołowo. Styki poziome blach mogą być wykonane na zakład (dla blach cieńszych), lub jako czołowe (dla grubych blach). Na płaszcz stosuje się możliwie jednakowe arkusze blach np. 6,0 m x 1,5 m lub a...

Płatwie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2317

PŁATWIE • Płatwie są to elementy oparte bezpośrednio na pasach górnych rygli głównych układów poprzecznych, pełnościennych lub kratowych. Są one usytuowane równolegle do osi podłużnej hali. • Płatwie są tymi elementami, które stanowią zazw...

Płyty warstwowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Płyty warstwowe Płyty warstwowe współcześnie produkowane są to kompletnie wykończone prefabrykaty, stosowane jako osłony ścienne i obudowy dachów hal. • Są one zbudowane z trzech warstw: zewnętrznych z blach fałdowych niskoprofilowych i w...

Pionowe podziemne zbiorniki cylindryczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2100

Pionowe podziemne zbiorniki cylindryczne. • Służą do długotrwałego magazynowania benzyn, likwidują bowiem straty od tzw. małego oddechu (na skutek dobowych wahań temperatury). • Zbiorniki te zajmują ponadto mniejszą przestrzeń niż naziemne, gdyż mogą być usytuowane bliżej siebie. • Schemat kon...

Połączenia słupów z podciągami i belkami - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2317

Połączenia słupów z podciągami i belkami. W połączeniu rygla ze słupem, pokazanym na rys. a, przy działaniu mo­mentu M siła rozciągająca w górnym pasie belki jest przenoszona przez śruby na górną nakładkę, a następnie przez spoinę na słup. Siła ściskająca jest prze­kazywana na słup przez pas dolny b...

Podstawy słupów mimośrodowo ściskanych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2387

Podstawy słupów mimośrodowo ściskanych • Przy większych mimośrodach należy stosować konstrukcję bardziej skomplikowaną ze specjalnym zakotwieniem w fundamencie. • Działanie momentu powoduje, że naprężenia dociskowe są na fragmencie powierzchni podstawy. Pozostała część jest odrywana i musi być ...

Projektowanie belki stropowej dla stropu nad najwyższej kondygnacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

4.25 ˜ 5.70 ˜ 2.17 / 5.70 0.41 9.63kN / m 0.68 1.08 ˜ 2.17 / 5.70 0,68 w kN/m i 1,08 kN/m – stanowią odpowiednio wartoĞci oddziaáywaĔ wiatrem dla ciĞnienia na powierzchnie dachu i oddziaáywaĔ wiatru wewnątrz budynku W 0.67kN / m 0.72 4.25 ˜ 5.70 ˜ 2.17 / 5.70 1.56kN / m - Wyznaczenie ...

Przekrycia z zastosowaniem belek - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1372

Przekrycia z zastosowaniem belek, kratownic, ram i łuków Wytyczne stosowania i zasady projektowania Belkowe konstrukcje o dużych rozpiętościach stosuje się wówczas, gdy podpory nie mogą przejąć sił rozporowych (np. przy oparciu na ścianach murowanych czy też słupach betonowych itp.). Dźwigary walc...

Rodzaje belek podsuwnicowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 5957

• Rodzaje belek podsuwnicowych - belki walcowane lub blachownicowe ze wzmocnionym pasem górnym lub bez wzmocnienia - belki blachownicowe z poziomym tężnikiem blaszanym - belki blachownicowe z poziomym tężnikiem kratowym - belki kratownicow...