Politechnika Warszawska - strona 422

Kratownice dachowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2072

Kratownice dachowe • Dźwigary dachowe kratowe są to główne elementy nośne usytuowane poprzecznie do osi podłużnej hali. Stanowią one samodzielny element oparty przegubowo na słupach lub sztywno połączony ze słupami. •

Maszty - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1162

Maszty - są konstrukcjami lżejszymi i tańszymi od wież, lecz wymagają dużej powierzchni zabudowy i są droższe w użytkowaniu ze względu na konieczność stałego nadzoru prostoliniowości trzonu i naciągu odciągów. Maszty są mniej podatne ...

Niskociśnieniowe zbiorniki na gaz - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2758

Niskociśnieniowe zbiorniki na gaz • Zbiornik niskociśnieniowy to taki zbiornik, w którym nadciśnienie jest mniejsze od 0,07 MPa • Większość tego typu konstrukcji była przeznaczona do magazynowania gazów palnych, używanych w różnych gałęziach przemysłu i w gospodarce komunalnej. • Zbiorniki dz...

Obciążenia hali - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Obciążenia hali Obciążenia stałe pochodzą od elementów nośnych konstrukcji - płatwie, stężenia, rygle pełnościenne ram, rygle kratowe, a także osłony i wyposażenie. Parametry obciążeń stałych elementów nośnych można wstępnie oszacować na podsta...

Obciążenia stałe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

2.1.1 Dobór ukáadu warstw poszycia stropodachu peánego: -Warstwa wierzchnia (np. membrana gumowa 1mm): 0,15 kN/m2 UWAGA: zaleĪnie od rodzaju stropodachu (przy naszym spadku dachu) moĪna przyjąü; 2 x papĊ asfaltową na lepiku, 2xpapa termozgrzewalna membranĊ PVC – blachy, blacho-

Obciążenie śniegiem budynku - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

0 . 8 ˜ 1 .0 ˜ 1 . 0 ˜ 0 .9 0.72 kN / m 2 Sk=0,9 kN/m2 – w projekcie zaáoĪona strefa druga obc. Ğniegiem (Tab. NB.1) c 1 e C 1 t 0,8 P i ˜ c e ˜ ct ˜ s k P i 0q d D d 30q _ P i gdzie: s - ObciąĪenie Ğniegiem wyznaczamy w oparciu PN-EN 1991-1-3 ObciąĪenie Ğniegiem na 1 m2 rzutu poáaci ...

Obciążenie wiatrem budynku - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

c dir ˜ c season ˜ v b,0 1.0 ˜ 1.0 ˜ 22.0 22.0m/s kr Teren kategorii III zgodnie z tabl. 4.1 (wybraü samodzielnie); (wsp. terenu zaleĪny od jego chropowatoĞci) § z · 0.19 ˜ ¨ 0 ¸ ¨z ¸ © 0,II ¹ 0.07 0.07 0.215 zo=0,3m; zmin=5,0m § 0.3 · 0.19 ˜ ¨ ¸ © 0.05 ¹ - Ustalenie parametrów zw...

Obliczanie masztów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3640

Obliczanie masztów • Schematem statycznym masztu jest pionowy pręt ciągły, wsparty na podporach odpowiadających liczbie poziomów odciągów. Podpory masztu nie są sztywne, lecz sprężyście podatne, przy czym podatność ta nie jest liniowa. • Przy obliczaniu masztu najczęściej przeprowadza się oblic...

Obliczanie wież - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

Obliczanie wież • W układzie obliczeniowym statycznym wieża jest wspornikiem kratowym ściskanym, zginanym, a niekiedy dodatkowo skręcanym, w przypadku dźwigania poziomej sieci anten. • Wieże można obliczać według teorii I rzędu, przyjmując sche...

Obudowy ścian i dachów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

Obudowy ścian i dachów • We współcześnie projektowanych budynkach halowych na ściany i dachy stosuje się przede wszystkim: blachy fałdowe, kasety ścienne oraz płyty warstwowe. • O powszechnym stosowaniu blach fałdowych i płyt warstwowych zdecydowały głównie: mały ciężar własny tych materiałów...