Politechnika Warszawska - strona 421

Analiza połączenia belki stropowej z ryglem - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Kat. C – Poáączenie cierne w SGN. ĝruby klasy 8.8 – 10.9. PoĞlizg nie powinien wystąpiü przy obliczeniowym obciąĪeniu Ğcinającym Kat. B – Poáączenie cierne w stanie granicznym uĪytkowania. ĝruby klas 8.8 – 10.9. Charakterystyczne obciąĪenie Ğcinające nie moĪe przekroczyü noĞnoĞci obliczeniowej n...

Analiza połączenia doczołowego słup - rygiel

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

Omówienie sposobów rozwiązania tego typu poáączeĔ 8. Analiza á 8 A li poáączenia doczoáowego sáup - rygiel i d á á i l UWAGA: Jakie dodatkowe sprawdzenia mogą byü zasadne w niektórych , szczególnych przypadkach, dla rozpatrywanego poáączenia. Analiza poáączeĔ konstrukcji budynku szkieleto...

Belka podsuwnicowa - natorowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4039

• Belka podsuwnicowa - natorowa Podstawy projektowania belek torów suwnic zawarte są w załączniku 5 do PN-90/B-03200. • Siły pionowe – nacisk suwnicy z katalogu suwnic • Siły pionowe – obciążenia ciągłe od ciężaru belki podsuwnicowej • Obciąż...

Budynki szkieletowe wielokondygnacyjne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3899

BUDYNKI SZKIELETOWE WIELOKONDYGNACYJNE • Budynki wysokie wykonywane są w konstrukcji stalowej, mieszanej (stalowej i żelbetowej) oraz żelbetowej. • Budynki wysokie mogą służyć jako budynki hotelowe, biurowe, w mniejszym stopniu jako przemysłowe i mieszkalne. • Na rysunku zestawiono najwyższe ...

Charakterystyka budynków szkieletowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 651

Charakterystyka budynków szkieletowych W budynkach szkieletowych wszystkie występujące obciążenia, łącznie z cięża­rem ścian i stropów, są przenoszone na fundament i podłoże przez konstrukcję nośną, tzw. szkielet, który składa się ze słupów, podciągów...

HANGARY LOTNICZE

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

HANGARY LOTNICZE: Rozpiętość rzędu 50m (głębokość nie mniejsza). Kiedyś hangary były ramowe, łukowe. Teraz łukowe dla większych rozpiętości. Bramy segmentowe - kolejne segmenty wchodzą jedne w drugie. Brama jeździ po torowisku. Brama nie wisi na górnym torze, przemieszcza się po dolnym. Niekorzys...

Konstrukcja budynków szkieletowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 840

Konstrukcja budynków szkieletowych • Stropy Wybór rodzaju stropu zależy od przeznaczenia budynku i rozstawu słupów i podciągów. W budynkach można wykonać następujące stropy: - żelbetowe - stropy z pustaków np. ceramicznych lub z gotowych płyt...

Konstrukcje masztów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1750

Konstrukcje masztów • Maszty z reguły wykonuje się jako konstrukcje będące podporami anten lub sieci anten, bądź też jako promieniujące anteny. • Maszty są konstrukcjami lżejszymi i tańszymi od wież, lecz wymagają dużej powierzchni zabudowy i s...

Konstruowanie pełnociemnych układów poprzecznych hal - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2415

KONSTRUOWANIE PEŁNOŚCIENNYCH UKŁADÓW POPRZECZNYCH HAL • W ostatnich latach obserwuje się powszechne stosowanie na układy poprzeczne hal ustrojów ramowych o pełnościennych prętach spawanych z blach. • Wynika to z zalet technologicznych tych konstrukcji – uproszczenie wykonawstwa, możliwość ogr...