Politechnika Warszawska - strona 420

Typy tarasów rzecznych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Typy tarasów rzecznych Tarasy rzeczne są to spłaszczenia terenu(półki stopnie) występujące na różnych wysokościach w dolinie pochylone w stronę koryta zgodnie z biegiem rz. Od dna oddzielone są krawędzią naogół dobrze czytelną w morfologii. Są to resztki dawnego

Warunki geologiczno inżynierskie na obszarach akumulacji jeziornej i b...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Warunki geologiczno inżynierskie na obszarach akumulacji jeziornej i bagiennej War. geol inż na obsz. akumulacji jez. i bagiennej - torfy są gruntami o zróżnicowanym składzie, stopniu rozłożenia substancji organogenicznej, konsystencji, wodoprzepuszczalności i spójności. Ich wspólną cechą jest duża...

Współczynnik wodoprzepuszczalności skał - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Współczynnik wodoprzepuszczalności skał Woda poruszająca się w skale porusza się niezliczoną ilością porów i kanalików. Przy rozpatrywaniu ruchu wody przy wszelkiego rodzaju obliczeniach bierzemy pod uwagę cały przekrój warstwy wodonośnej...

Zlodowacenia na terenie Polski - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1190

Zlodowacenia na terenie Polski. W epoce plejstocenu lądolody kilkakrotnie nasuwały się na Polskę. 1) Zlodowacenie najstarsze ok. 0,87 - 0,92 mln lat 2) Zlodowacenie południowopolskie ok. 0,89 - 0,73 mln lat - obszar całej Polski z wyjątkiem Sudetó...

Znaczenie procesu wietrzenia na konstrukcje inżynierskie - omówienie ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Znaczenie procesu wietrzenia na konstrukcje inżynierskie. Proces wietrzenia ma duże znaczenie dla budownictwa. Wpływ tego procesu najczęściej obserwujemy w dwóch przypadkach: - kiedy wietrzeniu podlega materiał kamienny (skały lite) wykorzystywany jako materiał konstrukcyjny (ściany, stropy, elemen...

Zwierciadło wody gruntowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351

ZWIERCIADŁO WODY GRUNTOWEJ Sposoby przedstawiania z.w.p na mapach Zwierciadło prawie nigdy nie jest poziome. pochylenie swobodne zwierciadła świadczy o przepływie wody od wyższych rzędnych jego występowania ku niższym. W przypadku zwierciadła napiętego woda przepływa do obszarów występowania większ...

Zbiorniki cylindryczne pionowe, naziemne z dachem pływającym - omówie...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1848

Zbiorniki cylindryczne pionowe, naziemne z dachem pływającym Schemat konstrukcji zbiornika z dachem pływającym pokazano na rysunku V = 500 - 5000 m3 h = 8,0 – 12,0 m V = 5100 – 9900 m3 h = 12,0 – 16,0 m V = 1 – 16000 m3 h = 16,5m V = 17000 – 5 m3 h = 18,0 m V = 5 – 1 m3 h = 20,0 m V 1 ...

Ściany zewnętrzne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 490

Ściany zewnętrzne. Przy projektowaniu ścian zewnętrznych należy dążyć do jak największego ograniczenia ich ciężaru. W budynkach przemysłowych, których wysokość nie jest zbyt duża, wykonuje się ściany z pustaków ceramicznych lub z płyt z lekkich betonów. Ściany mogą się mieścić między słupami a stro...

Śrubowe styki montażowe ram pełnościennych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2387

Śrubowe styki montażowe ram pełnościennych • Z uwagi na wymiary płaskich ram układów poprzecznych hal, które przekraczają gabaryty transportowe, dzieli się je na elementy prętowe, które są scalane na montażu z zastosowaniem styków śrubowych. • Sposoby rozmieszczania styków montażowych w ramie p...